Montserrat reedita l’Himnari dels fidels

Arran dels 50 anys de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, el Monestir de Montserrat ha editat novament l’Himnari dels fidels (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), amb himnes per als diversos temps de l’any litúrgic i per a diverses festes litúrgiques. Els cants que conté van ser elaborats en temps postconciliar, en un moment de canvis significatius en la litúrgia que exigien una participació molt més activa de la comunitat. Seguint aquesta línia, es van elaborar cants per a tot l’any litúrgic. La popularitat de molts d’aquests himnes ha arribat fins avui, per la qual cosa s’ha optat per reeditar-lo i actualitzar-lo. Aquesta nova edició l’ha convertit en un llibre més pràctic per a la interpretació dels cants, amb l’himne sencer i els acompanyaments d’orgue en vista de dues pàgines i, seguidament, les versions a veus mixtes i veus iguals; tot pensat per facilitar-ne l’ús habitual. L’edició, a més, ha estat enriquida amb dibuixos i gravats del P. Oriol Diví (1924-2013), famós internacionalment pels seus ex-libris, en homenatge al seu treball en aquest camp.


Himnari dels fidels
Comprar

El llibre, amb una presentació del P. Abat Josep M. Soler, es publica en vigílies del centenari del naixement del P. Hildebrand Miret (1921-2010), que és l’autor de tots els textos, llevat del Cant d’acció de gràcies, que és del P. Jordi M. Pinell. El P. Hildebrand estimava molt aquests himnes, que eren fruit d’un llarg treball d’estudi de l’Escriptura, dels Pares de l’Església i de la tradició litúrgica romana, i a més de la mètrica. Els himnes havien nascut de la seva vivència de la litúrgia, de la seva “lectio divina” i de la seva pregària personal. Aquesta nova edició, doncs, vol ser un reconeixement al seu servei a les comunitats de casa nostra per tal d’ajudar-les en la seva pregària donant-los uns textos de contingut sòlid, ben adequat amb el temps litúrgic o amb les festes del Santoral, i amb una expressió pulcra des del punt de vista lingüístic.

A més, aquest volum vol ser un reconeixement a l’obra del P. Jordi M. Pinell (1921-1997), com a liturgista i poeta, i també al P. Ireneu Segarra (1917-2005), que és l’autor de totes les músiques de l’himnari menys dues, les que va compondre el P. Gregori Estrada (1918-2015), el de l’Ascensió i el de sant Joan Baptista. Si era molt important el text, ho era també la música, per tal de servir a la pregària del poble en les celebracions.

Aquest Himnari pretén que els himnes siguin vehicle de comprensió i aprofundiment espiritual del temps litúrgic o solemnitat pels quals estaven destinats. La qualitat dels textos i la música permet que els fidels puguin viure i participar activament de la litúrgia. La seva estructura és senzilla i ordenada per temps litúrgics i festes; els seus cants, amb melodies populars, són fàcils de seguir i entonar, i la riquesa de les seves lletres, sempre coherents amb la celebració i la litúrgia. Conté cants molt coneguts i també descobreix himnes que fins ara han passat més desapercebuts, com el de Sant Joan o de Santa Cecília. Els cants que conté l’Himnari dels fidels permeten que tant comunitats petites com aquelles que disposen d’un cor en facin ús, perquè d’un mateix himne hi ha versions a una veu o polifòniques. És una eina que s’adapta a la majoria de realitats parroquials actuals.

Abadia de MontserratMontserrat reedita l’Himnari dels fidels

Suggestiva panoràmica del culte a Montserrat

L’obra és “una volguda mescla d’història, narració, reflexió i costumari, i també alguna exemplificació, sense pretendre dir-ho tot”, afirma l’autor

Himnari dels fidels
Comprar
Primeres pàgines

Montserrat, un Magníficat de roca” és una frase lapidària que va pronunciar el papa Sant Joan Pau II durant el seu pelegrinatge a Montserrat, el 7 de novembre de 1982. El P. Bernabé Dalmau recupera aquesta frase per donar títol al seu darrer llibre, en el qual ofereix una suggestiva panoràmica del culte a Montserrat. Els tres conceptes de Roca, Magníficat i Montserrat permeten passar de la funcionalitat litúrgica dels espais sagrats a la devoció popular mariana a través de la descripció de la vida sacramental, en el marc de les particularitats de l’any litúrgic.

El llibre Montserrat, un Magníficat de roca   (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020) està estructurat en base a aquesta frase en tres parts ben diferenciades. “L’expressió de la frase és terriblement suggestiva: uneix natura amb espiritualitat”, afirma el P. Bernabé Dalmau. És la impressió que té qualsevol visitant que arriba a Montserrat: una muntanya única i un santuari on la pregària esdevé lloança perenne. A aquesta lloança, també subratlla el papa “els fills de sant Benet” li han donat una dimensió litúrgica que configura la devoció a la Mare de Déu. Contemplar la litúrgia a Montserrat a través del prisma de la frase feliç del papa Joan Pau és una forma possible de penetrar a l’interior d’allò que dóna vida i testimoniatge cristià a l’activitat de la muntanya santa. Les pàgines del llibre volen ajudar a entendre com el càntic de Maria ha “cristal·litzat”.

A Montserrat, un Magníficat de roca hi ha “una volguda mescla d’història, narració, reflexió i costumari, i també alguna exemplificació, sense pretendre dir-ho tot”, afirma el P. Bernabé Dalmau. El llibre està escrit en llengua catalana, i també inclou la traducció castellana i l’anglesa.

Abadia de MontserratSuggestiva panoràmica del culte a Montserrat