Novetat editorial: «Meditació del Parenostre»

Aquest llibret ens acosta al sentit tant de l’estructura com del contingut del Parenostre. La invocació inicial al Pare del cel crea el clima adient per adreçar-li sis peticions, organitzades en cascada segons la lògica del Regne de Déu que Jesús anunciava. Amb elles se sintetitza també l’essencial de la vida cristiana.

Meditació del Parenostre
Comprar

Una lectura meditativa, personal o compartida, de les reflexions que segueixen pot ajudar-nos a viure millor la connexió íntima que hi ha entre fe, pregària i humanització del món.
Índex

 • Preguntes inicials
 • El text
  • Invocació inicial
  • Primera petició: «Sigui santificat el vostre nom»
  • Segona petició: «Vingui a nosaltres el vostre regne»
  • Tercera petició: «Faci’s la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel»
  • Quarta petició: «El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui»
  • Cinquena petició: «I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors»
  • Sisena petició: «I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal»
  • Conclusió: «Amén»

Joan Ordi és doctor en filosofia i llicenciat en teologia. Professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i de Lleida, ha publicat diferents llibres i articles de filosofia i teologia. Li interessa com raonar la fe cristiana en el nostre món.

Última actualització: 26 maig 2021

Abadia de MontserratNovetat editorial: «Meditació del Parenostre»