La Fundació 2025

La Fundació 2025
L’any 1997 l’abadia de Montserrat va promoure una fundació, amb la intenció de canalitzar els suports, vinguts de persones, d’empreses i d’institucions que permetessin de preparar adequadament el pròxim mil·lenari del monestir instituït per l’abat de Ripoll i bisbe de Vic Oliba, amb intervencions indispensables per al manteniment i el millorament de les infraestructures del monestir i del santuari i amb accions culturals, socials, al servei dels pelegrins i dels visitants que hi acuden en tan gran nombre.
Missió i finalitat

La finalitat principal de la Fundació és ajudar l’Abadia de Montserrat a mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del monestir i del santuari de Montserrat com són ara els socials, els culturals i els ecològics, en benefici dels pelegrins i els visitants que pugen a Montserrat.

A aquesta anterior finalitat s’afegeix una de major concreció, la de cercar ajuda econòmica per poder destinar-la a la millora dels equipaments culturals i socials del santuari.

La “Fundació Abadia de Montserrat 2025” té les següents funcions:

 • Difondre les necessitats de Montserrat i obtenir recursos per atendre-les.
 • Destinar els fons recaptats a la finalitat per la qual van ser donats.
 • Col·laborar, amb una part d’aquests fons, en obres socials i d’ajut als més necessitats.

D’acord amb els seus estatuts, la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, al llarg dels anys, ha vinculat a aquest projecte empreses i entitats, i persones individuals, permetent iniciar una intensa tasca de rehabilitació i d’ampliació de les infraestructures arquitectòniques, artístiques i culturals del conjunt de Montserrat. Amb llur ajuda s’ha pogut fer, també, una obra social que és projecció de Montserrat tant a les zones pobres i de marginació del país com en països que tenen greus carències en el desenvolupament.

La col·laboració dels membres de la Fundació ha donat noves idees i ha encoratjat a continuar en la renovació necessària per a arribar al 2025 en les millors condicions possibles. Els reptes que la Fundació ha d’afrontar són molt importants. Una de les necessitats més immediates és el sanejament de l’economia de l’Escolania (una de les escoles de música més antigues i prestigioses d’Europa que funciona des del segle XIV).

Montserrat rep més de 2 milions de visitants a l’any, cosa que el converteix en el segon destí més visitat de Catalunya, després de Barcelona. Tanmateix, aquesta enorme afluència, i la complexitat de Montserrat, comporta unes exigències d’atenció i servei que no poden ser ateses només amb els recursos de la Comunitat de Monjos que obté dels serveis d’hostaleria i de comerç, ben coneguts per tothom. L’any 2025 celebrarem el mil·lenari de l’Abadia de Montserrat.

Per arribar-hi i celebrar-lo dignament s’hi està treballant, per la qual cosa, Montserrat requereix renovar-se i preparar-se de cara als reptes de futur que permetin donar el millor acolliment a les necessitats dels peregrins i visitants que la visiten.

Visió

La Fundació vol ser l’eina de l’Abadia de Montserrat per proposar nous serveis i prestacions de les seves àrees d’activitat, així com posar en valor els ja existents, per satisfer les expectatives i necessitats dels seus usuaris (pelegrins, visitants, turistes, investigadors, grups d’interès, …) i donar-los a conèixer a la societat.

Volem ser percebuts com una entitat moderna, flexible, àgil, oberts al canvi, al corrent dels avenços tecnològics, aportant valor als seus membres col·laboradors i a l’Abadia de Montserrat.

Treballem per obtenir els recursos econòmics i en espècies de qui estigui interessat amb el que és, representa i fa Montserrat, els quals permetin cobrir les necessitats de les seves àrees d’activitat i d’infraestructures.

Ho fem oberts a tothom, amb vocació de servei, transparència, coherència, honestedat, amb una constant vocació de conèixer els interessos i expectatives, tant de les àrees d’activitat de Montserrat com dels actuals i potencials membres col·laboradors. 

Aspirem a arribar a l’any 2025 havent contribuït activament per fer possible un conjunt d’actes relacionats amb la commemoració del mil·lenari de l’Abadia, els quals posin Montserrat en el centre de l’excel·lència i referència mundial.

Patronat
 • P. Josep M. Soler i Canals, Abat de Montserrat
 • P. Sebastià Bardolet i Pujol, Abat emèrit de Montserrat
 • P. Ignasi Fossas i Colet, Prior de Montserrat
 • P. Manel Gasch i Hurios, Majordom de Montserrat
 • G. Josep Galobart i Soler, Vocal
 • P. Bernat Juliol, Vocal
 • Raimon Bergós i Civit, Secretari
Equip de gestió
 • Carles Riba i Senserrich, Director
 • Marta Millà i Carbonell
 • Eva Santamans i Solé
adminLa Fundació 2025