Confraria de la Mare de Déu de Montserrat

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat la formen tots els creients que, tenint com a punt de referència el Santuari de Montserrat, s’uneixen per encoratjar-se mútuament en el seu pelegrinatge cap a Déu.

És una comunió de pregària del Santuari: els monjos i els pelegrins que hi són presents encomanem a Déu els qui, de lluny estant, s’hi senten units.

L’objectiu de la Confraria

L’objectiu de la Confraria és estendre i facilitar la devoció a la Mare de Déu de Montserrat, amb la vinculació al Santuari i la creació de centres que, com autèntics petits santuaris, apropin l’amor que Déu manifesta a la seva Muntanya Santa a tots els fidels. Això es fa amb la pregària personal i, sobretot, amb l’organització de celebracions els dies que l’Església celebra la Mare de Déu, especialment les dues festes montserratines del 8 de setembre i del 27 d’abril.Cada any, el dissabte sobre el 27 d’abril, els confrares són invitats a pujar a Montserrat per a una celebració al Santuari, en la qual es donarà als nous confrares el recordatori i la medalla de la Confraria. Igualment, el dissabte sobre el 8 de setembre són invitats a venir a la celebració en record i sufragi dels confrares difunts.

La Confraria, doncs, té un centre principal, al santuari de Montserrat, i centres delegats, escampats per tot el món, els quals participen de la vida i la pregària de Montserrat. Per a ser confrare cal inscriure’s a qualsevol centre delegat o a Montserrat mateix. Els confrares no tenen obligacions determinades, però es recomana una vida activa de pregària. Per a facilitar-ho, el Santuari, la casa comuna de tots els confrares, proposarà materials per a la pregària personal o en grup. Es recomana molt vivament la participació als actes que la Confraria organitza en els centres delegats.

Imatges de la Moreneta que hi ha a casa nostra i a arreu

L’advocació de la Mare de Déu de Montserrat és sens dubte un dels títols marians amb més projecció arreu del món. La Imatge romànica original del segle XII ha donat lloc, mantenint els trets iconogràfics de la muntanya i la serra, a les més variades fesomies segons el lloc on s’ha inculturat aquesta advocació catalana. La pietat popular de cada país ha fet seus el somriure, les llàgrimes i la mirada maternal de Santa Maria que dóna consol a qui la pàtria enyora, abriga el cor de tots els qui l’han acollit a casa seva i il·lumina el camí de tots els qui la invoquen com a pelegrins.

Amb motiu del 800 anys, aquí us presentem un video amb 166 de les imatges que hi ha a casa nostra i a arreu; si en coneixeu alguna que no trobeu en aquesta presentació feu-nos-ho saber a ccpastoral@santuari-montserrat.com i la hi incorporarem en la pròxima actualització.

També podeu veure Geolocalitades aquestes imatges a:

Aquestes Geolocalitzacions les anem actualitzant, tant incorporant noves imatges com incloent-hi nous comentaris i fotos.
Activitats per a l’any 2023

Dissabte, 6 de maig del 2023

V Trobada de les Delegacions de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat

Llibre per a la celebració litúrgica

Dissabte, 16 de setembre de 2023

Cada any, després de la solemnitat de la Nativitat de la Mare de Déu, celebrem a Montserrat una missa solemne en sufragi dels confrares difunts unint-nos al dol i a l’esperança dels familiars dels finats.

Llibre per a la celebració litúrgica


Pregàries pel pelegrinatge de la Confraria a Roma

Centre Delegat

Per a la creació d’un Centre Delegat, s’han de reunir algunes condicions:

  • Tenir una església o un altar dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, on la Confraria es pugui reunir i organitzar les seves celebracions, especialment per les dues festes montserratines.
  • Comptar amb l’autorització del bisbe diocesà, que ha de nomenar un consiliari per al centre.
  • El Document d’agregació a la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, signat i segellat pel P. Abat de Montserrat.
  • Inscripció de tots els confrares del Centre Delegat al registre general de la Confraria, que es conserva a Montserrat.
  • Cada Centre Delegat ha de redactar unes constitucions pròpies, que en regularan el funcionament a tots els nivells.
Com fer-se confrare

Com fer-se confrare únicament cal omplir la butlleta d’inscripció i portar-la al Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat o a qualsevol dels Centres Delegats de la Confraria, per tal d’inscriure el teu nom al registre dels confrares.

Més informació a ccpastoral@santuari-montserrat.com / 93 877 77 66 (ext. 1503).

Celebracions d’altres anys
Activitats per a l’any 2022

Dissabte, 7 de maig del 2022

IV Trobada de les Delegacions de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat

Llibre per a la celebració litúrgica

Dissabte, 17 de setembre de 2022

Cada any, després de la solemnitat de la Nativitat de la Mare de Déu, celebrem a Montserrat una missa solemne en sufragi dels confrares difunts unint-nos al dol i a l’esperança dels familiars dels finats.

Llibre per a la celebració litúrgica

Per participar-hi podeu inscriure-us a la vostra Delegació. Si encara no sou confrares, us podeu inscriure a la Delegació de la vostra parròquia. Si no n’hi ha podeu fer-ho directament a Montserrat.

Recordatoris

Retol Confraria 2022 català

Activitats de la Confraria 2022 (català)

Retol Confraria 2022 castellà

Activitats de la Confraria 2022 (castellà)

Missa solemne en sufragi dels confrares difunts (2021)

El dissabte 4 de setembre del 2021 se celebrà, sota l’esguard de la Mare de Déu, la missa solemne en sufragi dels confrares difunts.

Fulletó en català Fulletó en castellà

 

Als fulletons trobareu els cants, pregàries, lectures i Evangeli de la missa, així com l’homilia predicada pel P. Joan M. Mayol, Director de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat i la relació dels confrares traspassats per la pandèmia.

Missa solemne en sufragi dels confrares i dels oblats, dels Amics i dels Devots de Montserrat 2020

El dissabte 19 de setembre del 2020 se celebrà, sota l’esguard de la Mare de Déu, la missa solemne en sufragi dels confrares difunts i, excepcionalment, pels oblats, pels amics i per tots els devots de Montserrat que ens han deixat a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Fulletó en català Fulletó en castellà

 

Als fulletons trobareu els cants, pregàries, lectures i Evangeli de la missa, així com l’homilia predicada pel P. Joan M. Mayol, Director de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat i la relació dels confrares traspassats per la pandèmia.

adminConfradia de la Mare de Déu de Montserrat