Scroll Top

Pastoral del Santuari

Centre de
Coordinació
Pastoral

El Centre de Coordinació Pastoral (CCP) té com a missió acollir i atendre les necessitats espirituals dels qui venen a Montserrat.
Al CCP hi trobareu qui us atengui i us informi.

Per contactar amb el CCP podeu enviar un correu electrònic a: ccpastoral@santuari-montserrat.com
o trucar a 938777766

Propostes pastorals

Cada any s’elaboren una sèrie de propostes pastorals amb l’objectiu d’ajudar les romeries a preparar la seva vinguda a Montserrat.

Rosa de caritat

Propostes pastorals 2024

Encomanar misses

Si desitgeu que la comunitat de monjos pregui per una intenció concreta o bé voleu demanar una celebració particular, heu de adreçar-vos al CCP: ccpastoral@santuari-montserrat.com

Matrimonis
Com casar-se a Montserrat?

Les parelles que desitgin casar-se a Montserrat s’han d’adreçar al CCP (ccpastoral@santuari-montserrat.com).

Cursets prematrimonials a Montserrat

El Santuari ofereix als nuvis la possibilitat de realitzar a Montserrat el Curset de Preparació per al Matrimoni, un requisit que es demana abans de casar-se. Aquesta pastoral segueix els criteris del moviment CPM.

Per a més informació, adreceu-vos al CCP:

ccpastoral@santuari-montserrat.com

Presentació d’infants a la Mare de Déu
Els cristians han posat sempre sota la protecció de Santa Maria els infants.
A Montserrat hi ha la possibilitat d’encomanar els fills a la Mare de Déu en una pregària que es fa al Cambril.
Per a presentar els vostres infants a la Mare de Déu i posar-los sota la seva protecció, adreceu-vos al CCP:

ccpastoral@santuari-montserrat.com

Pelegrinatges a peu a Montserrat
Hi ha moltes maneres d’arribar a Montserrat, però el pelegrinatge a peu ha estat el més tradicional al llarg dels segles. Si veniu a Montserrat a peu podeu sol·licitar, al CCP, la vostra credencial i demanar la benedicció dels pelegrins.
Pelegrinar espiritualment a Montserrat

Estimats devots de la Mare de Déu i pelegrins de Montserrat. El pelegrinatge al Santuari de la Patrona de Catalunya que feu any rere, és un signe clar de devoció, uns moments privilegiats de reconciliació i de renovació de la fe, i alhora també un acte evangelitzador enmig de la societat catalana a la que Jesús ens envia.