Novetat editorial: «A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie»

«A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie» és el nou llibre del P. Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat, que recull vuit treballs, en bona part inèdits, complementaris a les recerques històriques que ha fet els darrers anys.

«A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie»
Comprar
Primeres pàgines

El primer es refereix al Llibre Vermell, el manuscrit més important de la Biblioteca de Montserrat, salvat de la destrucció napoleònica del segle XIX per circumstàncies no prou conegudes i recuperat per l’abat P. Josep Deàs d’una manera plena d’enigmes. El segon ressegueix la relació, no sempre pacífica, entre le gran mecenes Rafael Patxot i Hubert i el musicòleg Higini Anglès, col·laborador de l’obra del Cançoner Popular de Catalunya, patrocinada per Patxot.

El tercer i el quart publiquen i contexutalitzen cartes de la poeta i folklorista Palmira Jaquetti, adreçades a Rafael Patxot i a l’erudit i polític Lluís Nicolau d’Olwer. El cinquè i sisè fan servir igualment l’immens epistolari de Nicolau d’Olwer, conservat a Montserrat, centrant-se en les cartes amb el lul·lista Salvador Galmés i amb el polític i promotor cultural Joan Estelrich, tots dos mallorquins.

El setè es refereix un cop més al moviment bíblic del segle XX a Catalunya, aquesta vegada a partir d’unes Efemèrides de la Fundació Sant Damàs, que permeten d’endinsar-se en els orígens complexos de la Fundació Bíblica Catalana, de la Bíblia de Montserrat i de la Bíblia del Foment de Pietat Catalana, i en les figures del pare Miquel d’Esplugues, del pare Bonaventura Ubach i del pare Ignasi Casanovas, tots ells relacionats amb el polític i mecenes Francesc Cambó.

El vuitè i darrer fa un homenatge al lingüista Antoni M. Badia i Margarit, en el centenari del seu naixement.

El llibre «A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie» ha estat publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Última actualització: 3 juny 2021

Abadia de MontserratNovetat editorial: «A la ciutat dels llibres. Cinquena sèrie»