P. Lluís Juanós

Homilia del diumenge V de Quaresma del P. Lluís Juanós i predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjos de Montserrat

Homilia del diumenge II de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge XXVIII de durant l’any, predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat

Homilia amb motiu dels 25 anys d’ordenació sacerdotal del P. Lluís Juanós, dimarts II de Pasqua

Homilia del Diumenge II de Pasqua, predicada pel P. Lluís Juanós, Monjo de Montserrat

Homilia del diumenge VI de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge XXXI de durant l’any, predicada pel P. Lluís Juanós, Monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge XIX de durant l’any predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat (9 agost 2020)

Homilia del diumenge XII de durant l’any predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat (21 juny 2020)