P. Abat Josep M Soler

Homilia del Diumenge VI de Pasqua predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat

Homilia del diumenge III d’Advent (Cicle B), predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat.

Homilia de la Missa pels difunts de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat

Homilia del diumenge XXII de durant l’any i 25è aniversari professió monàstica del P. Abat Manel Gasch i Hurios, predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat

Homilia del diumenge XI de durant l’any, predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de .

Homilia de solemnitat de la Santíssima Trinitat, predicada pel P. Josep M Soler, Abat Emèrit de Montserrat

Homilia del Diumenge VI de Pasqua, predicada per Mns. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Homilia del Diumenge V de Pasqua, predicada pel P. Ignasi M. Fossas, monjo de Montserrat

Renovació del vots monàstics pel P. Abat Josep M. Soler, amb motiu del seu 50 aniversari de professió

Homilia del Diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la solemnitat de la Nativitat de la Mare de Déu, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat.

Homilia de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat.