Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat

Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat. Institució en els ministeris de Lector i d’Acòlit del G. Jordi Puigdevall