Professió monàstica

Homilia del diumenge XXII de durant l’any i 25è aniversari professió monàstica del P. Abat Manel Gasch i Hurios, predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat

Renovació del vots monàstics pel P. Abat Josep M. Soler, amb motiu del seu 50 aniversari de professió

Homilia del Diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia en el 50è aniversari de professió monàstica del P. Ramon Ribera predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat (1 juny 2020)