La pregària en temps d’incertesa
7 — Salm 113

El poble d’Israel va viure un esdeveniment de salvació i d’alliberament que va marcar profundament la seva història: la sortida d’Egipte. Déu, a través de Moisès, el líder del poble, els va fer sortir d’Egipte, els conduí pel desert del Sinaí i els va fer entrar a la terra promesa.

Aquest gran esdeveniment queda reflectit en molts textos de la Bíblia, també dins dels salms. Així trobem el salm 113.

Quan els fills d’Israel
sortiren d’Egipte,
quan se n’anaren
del poble estranger,
la terra de Judà
fou el seu santuari,
el país d’Israel
la seva possessió.

El mar, en veure’ls,
va fugir
i el Jordà
se’n tornà riu amunt;
les muntanyes
saltaren com anyells,
enjogassades com
petits de la ramada.

¿Què tenies, mar,
que vas fugir,
i tu, Jordà,
per tornar riu amunt?

¿Per què saltàveu,
muntanyes, com anyells,
enjogassades com
petits de la ramada?

El salm ens recorda el desig que triomfi la vida i la mort no tingui la darrera paraula. Per això ens podem fer nostres les paraules que segueixen

Que ens recordi el Senyor
i ens beneeixi.
Que beneeixi
la casa d’Israel,
que beneeixi
la casa d’Aharon,
que beneeixi
els qui el veneren,
que els beneeixi tots,
petits i grans.

Sigueu beneïts
del Senyor,
del Senyor que
ha fet cel i la terra.

No són els morts
els qui lloen el Senyor,
ni els qui baixen
al silenci del sepulcre.

Som nosaltres els qui
beneïm el Senyor
ara i per tots els segles.

Abadia de MontserratLa pregària en temps d’incertesa
7 — Salm 113

La pregària en temps d’incertesa
6 — Salm 40

El llibre del salms fa ús de les diverses situacions que ens podem trobar al llarg de la vida per tal d’ajudar-nos en la pregària. Hi ha un salm que reflecteix la situació d’un malalt que se sent abandonat i traït pel seu millor amic. Si ens centrem en el primer d’aquests sentiments ens trobem amb la malaltia, una situació que capgira la pròpia vida.

Feliç el qui s’interessa
pel pobre desvalgut;
en temps difícils,
el Senyor el salvarà.

El guardarà i el farà
viure feliç a la terra,
no el deixarà
a mercè dels enemics.

El Senyor el sostindrà
en el dolor,
fins a treure’l del llit
on jeia malalt.

Jo clamo: “Senyor,
compadiu-vos de mi.
He pecat contra vós,
salveu-me la vida.”

Però vós, Senyor
restabliu-me,
i jo faré justícia.

En això he conegut
que m’estimàveu:
que el meu enemic
no pot cantar victòria.

El salmista finalitza amb unes paraules de victòria i de confiança en el Senyor:

Però a mi,
em conserveu sense culpa
i em mantindreu
per sempre davant vostre.

Beneït sigui el Senyor,
Déu d’Israel,
des de sempre
i per sempre.
Amén, amén.

Abadia de MontserratLa pregària en temps d’incertesa
6 — Salm 40

La pregària en temps d’incertesa
5 — Salm 140

El salms són el fonament de la pregària cristiana. El Salm 140 és especialment adequat pel capvespre, quan la llum del dia va minvant i va donant lloc a les tenebres de la fosca. És el moment d’elevar una pregària a Déu.

Abadia de MontserratLa pregària en temps d’incertesa
5 — Salm 140