Pasqua 2022

Homilia de la Vetlla Pasqual, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la solemnitat de la Pentecosta, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del Diumenge VI de Pasqua, predicada per Mns. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Homilia del Diumenge V de Pasqua, predicada pel P. Ignasi M. Fossas, monjo de Montserrat

Renovació del vots monàstics pel P. Abat Josep M. Soler, amb motiu del seu 50 aniversari de professió

Homilia del Diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la Missa Exequial del G. Martí M. Sas, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del Diumenge III de Pasqua, predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjp de Montserrat

Homilia de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, predicada pel P. Manel Nin, Exarca apostòlic per als catòlics de ritu bizantí de Grècia

Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat, predicada pel P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat

Homilia de la Missa Exequial del P. Josep Massot, predicada pel P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat