P. Josep-Enric Parellada

Homilia del diumenge V de Quaresma del P. Lluís Juanós i predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjos de Montserrat

Homilia del diumenge V de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge II d’Advent (Cicle B), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge XXVII de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XVII de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge IV de Quaresma, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge VII de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge XXVI de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XV de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge VIII de durant l’any (Cicle C), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.