P. Abat Manel Gasch

Nota d’agraïment de Abat i la comunitat de Montserrat per la concessió de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya en la categoria d’or

Homilia de la festa del Trànsit de Sant Benet, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge XXII de durant l’any i 25è aniversari professió monàstica del P. Abat Manel Gasch i Hurios, predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat

Homilia el P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat, amb motiu de la V Trobada de les delegacions de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat i 800 aniversari de la Confraria

Homilia de la festa del Trànsit de Sant Benet, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la Festa de Sant Gregori i professió temporal del G. Josep Antoni Díaz-Pavón, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la festa del Trànsit de Sant Benet, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Instal·lació del nou Abat de Montserrat, el P. Manel Gasch, Vespres de la festa de la Mare de Déu dels Dolors