Nadal 2023

Homilia de la Festa del Baptisme del Senyor, predicada pel P. Ignasi M Fossas, monjo de Montserrat.

Homilia de la Solemnitat l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Solemnitat de la Mare de Déu (Cap d’any), predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Festa de la Sagrada Família (Cicle B), predicada pel P. Emili Solano, monjo de Montserrat.

Homilia de la Missa Exequial del G. Pere Damià Coral, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la Missa del dia de Nadal, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Nit de Nadal, Missa del Gall, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.