31 juliol 2019 Dimecres XVII Ex 34, 29-35

A Moisès, després d’haver parlat amb Déu, li resplendia la cara, ens diu el llibre de l’Èxode. L’experiència de Déu sempre és trasbalsadora, transformadora, i irradia la llum de Déu; i nosaltres som convidats cada dia a parlar amb Déu.
Senyor, com un nen que tu estimes m’atreveixo a dir-te: hola, vull mirar-te

admin31 juliol 2019 Dimecres XVII Ex 34, 29-35

La guitarra: un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per a un llenguatge nou al servei del cant dels salms

La Comissió de Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat dóna a conèixer aquestes composicions pel valor que tenen per elles mateixes i per l’ensenyament que ofereixen sobre la manera de compondre música litúrgica, i més concretament per al salm responsorial

Quatre salms responsorials presenta les peces per a guitarra sobre quatre salms responsorials que va crear el P. Gregori Estrada, i els estudis dels PP. Jordi-Agustí Piqué i Ramon Ribera-Mariné.

Montserrat, novembre de 2019. La Comissió de Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat presenta el llibre Quatre salms responsorials, publicat per FICTA, que recull quatre peces per a guitarra sobre quatre salms responsorials de la missa dominical que va compondre el P. Gregori Estrada i Gamissans (1918-2015) per a les Trobades Generals d’Animadors de Cant per a la Litúrgia dels anys 1985, 1986, 1987 i 1994. Aquestes obres van ser creades per ser interpretades per Mercè Saladich Olivé i representen una de les versions més contemporànies de la producció litúrgica del P. Gregori. El pròleg del llibre és el P. Abat Josep M. Soler. També presenta un estudi de cada salm fet des del punt de vista exegètic, litúrgic i espiritual pel P. Ramon Ribera-Mariné; mentre que el P. Jordi-Agustí Piqué exposa un ampli i competent estudi hermenèutic musical sobre aquestes composicions. Després d’aquesta profunda introducció es troba la transcripció per a guitarra dels quatre salms.

El guitarrista David Manzanares Viles ha fet la transcripció musical d’aquests acompanyaments per als salms responsorials. Es tracta d’unes composicions que calia donar a conèixer pel valor que tenen per elles mateixes i per l’ensenyament que ofereixen sobre la manera de compondre música litúrgica, i més concretament per al salm responsorial. La música hi està al servei de la Paraula i ajuda a interioritzar-la, a fer que qui la canta o qui l’escolta sintonitzi interiorment amb el text cantat. Tot i la gran tècnica musical que revelen aquestes composicions, sempre té la primacia la Paraula del salm. La música l’acompanya, ajuda a fer-ne hermenèutica, facilita l’actualització del text bíblic i porta a la pregària comunitària i personal. En el cas concret d’aquests quatre salms, facilita la resposta de l’assemblea i de cadascun dels seus membres a la Paraula proclamada en la primera lectura de la litúrgia dels diumenges corresponents. El P. Gregori Estrada va mostrar així que també la guitarra –com una nova cítara que acompanya la salmòdia- pot ser un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per establir un llenguatge nou al servei del cant dels salms.

Un altre dels elements originals d’aquesta obra és l’estudi d’aquestes composicions que fa el P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat, que permet penetrar en el missatge que el P. Gregori dona amb la seva música per a cada salm. Fa veure tot el treball de composició que va fer el P. Gregori sobre aquests quatre salms, per tal de transmetre el missatge de cadascun d’ells i moure el cantor i l’assemblea a sintonitzar amb la Paraula de Déu que ens proclamen. El P. Jordi-Agustí mostra detalladament tota la tècnica musical que hi ha darrera de cada salm. Amb això permet de conèixer el treball de composició del P. Gregori i ofereix una guia de com cal compondre música per acompanyar els textos bíblics i litúrgics. A més, mostra la clau per entendre el món musical i espiritual tan ric del P. Gregori Estrada.

Hi ha un tercer element ben original, en aquest llibre: la presentació que fa el P. Ramon Ribera-Mariné, monjo de Montserrat, dels quatre salms que el P. Gregori va musicar per a guitarra, i que ajuda a penetrar cristianament en el text sàlmic proclamat. És un estudi breu del text, fet des del punt de vista exegètic, litúrgic i espiritual. Breument exposa què representen els salms en la Bíblia, com s’han d’interpretar des de la perspectiva cristiana, quina és la finalitat del salm responsorial en la missa i situa els quatre salms en relació amb la primera lectura i l’evangeli de cadascun dels quatre diumenges corresponents.

La presentació del llibre Quatre salms responsorials per a cant i guitarra, la producció i coordinació editorial ha anat a càrrec de FICTA, tindrà lloc el proper dimecres 27 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona (carrer del Bon Pastor, 7-9. Barcelona). Comptarà amb la intervenció del P. Abat Josep M. Soler, les interpretacions musicals de la guitarrista Mercè Saladrich, per a qui el P. Gregori va compondre els salms, junt amb els assistents a l’acte que podran cantar aquests salms.

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

adminLa guitarra: un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per a un llenguatge nou al servei del cant dels salms

La història recent de l’orgue a Montserrat composta per antics escolans, recollida en un CD

L’Associació Unió d’Antics Escolans de Montserrat ha promogut el disc per tal de difondre la part més contemporània del patrimoni organístic d’arrel montserratina, que no tenia fins ara cap referent discogràfic exclusiu

Nova et Vetera. Antologia organística de compositors Antics Escolans de Montserrat (s. XIX a XXI) és un treball enregistrat per Vicenç Prunés i editat per Discos Abadia de Montserrat.

Montserrat, novembre de 2019. Nova et Vetera. Antologia organística de compositors Antics Escolans de Montserrat (s. XIX a XXI) és un treball inèdit que recull el període més recent de la història de l’orgue a Montserrat, promogut per l’Associació Unió d’Antics Escolans de Montserrat amb l’objectiu de difondre la part més contemporània del patrimoni organístic d’arrel montserratina, que no tenia fins ara cap referent discogràfic exclusiu.

Aquest CD, editat per Discos Abadia de Montserrat, conté 14 obres per a orgue compostes per antics escolans de Montserrat dels segles XIX, XX i XXI. Tots ells porten la música de Montserrat, el so intangible viscut a la basílica, cosida al seu ADN creatiu.

Cal remarcar la interrelació estreta que s’estableix entre els compositors del disc, segons la centenària concatenació que genera l’Escolania de Montserrat: condeixebles, mestres o alumnes; al capdavall tots comparteixen relacions de parentiu musical. Com una baula més, el propi intèrpret del disc ha estat en el seu dia deixeble d’alguns d’ells i mestre d’altres.

L’antologia arrenca a finals del segle XIX, amb la restauració i profunda reforma de l’Escolania per part del P. Manuel Guzmán, ressegueix tot el segle XX i acaba just als nostres dies. Si bé la producció per a orgue de l’Escola Montserratina dels segles XVII i XVIII ja és força documentada, la corresponent a l’Escolania moderna, llevat d’alguna peça que complementa antologies o discs amb un caràcter diferent, no estava enregistrada i agrupada en un disc.

El criteri de selecció de compositors i obres s’ha basat en l’interès musical, en la màxima diversitat estilística possible i en fer audible allò que era injustament desconegut. Al costat de compositors de renom, n’hi ha algun que fins i tot no té cap partitura en curs al país, i per això ha obligat a escorcollar indrets estrangers. Totes les peces contingudes al disc, excepte una, són primers enregistraments, que han anat a càrrec de Vicenç Prunés.

Els compositors de les obres incloses en aquest CD són: Anselm Barba, Robert Goberna, Àngel Rodamilans, Josep Maria Padró, Ireneu Segarra, Gregori Estrada, Francesc Civil, Jaume Padrós, Odiló Planàs i els contemporanis Bernat Vivancos i Pol Requesens.

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

adminLa història recent de l’orgue a Montserrat composta per antics escolans, recollida en un CD

Montserrat acull una sessió de reflexió sobre el paper discursiu de les imatges

Identitats i alteritats Mediterrànies: imatges entrecreuades és el títol de la jornada en la que participaran arqueòlegs, antropòlegs, fotoperiodistes, sociòlegs, filòlegs i escriptors

Dijous 21 de novembre se celebra la III Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània, organitzada per l’Abadia de Montserrat i l’IEMed.

Montserrat, novembre de 2019. Arran de la recent digitalització del fons fotogràfic aplegat pel P. Bonaventura Ubach durant les seves llargues estades al Pròxim Orient i els treballs preparatoris per a una futura exposició en què es donarà a conèixer, l’Abadia de Montserrat i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) dediquen la III Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània, que tindrà lloc dijous 21 de novembre al Monestir de Montserrat, a la qüestió sobre identitat i alteritat, sobre la forma en que ens reconeixem i reafirmem a través de la imatge deformada d’aquells als que hem optat per considerar diferents.

I és que les més de 6.000 fotografies que el monjo de Montserrat va realitzar tenien per funció il·lustrar la Bíblia i, en essència, intentar establir vincles amb la cultura i els habitants d’una riba distant de la Mediterrània amb la qual, defensava el P. Ubach, estàvem lligats per l’herència comuna dels relats bíblics. Per aquest motiu, segons els organitzadors, han considerat necessari dedicar aquesta jornada a fer una reflexió més detinguda sobre el poder discursiu de les imatges.

En pocs espais es fa tan evident el poder de la imatge com en el de la negociació de la diferència, en la forma que tenim d’entendre el que ens és propi i el que ens és aliè. I poques vegades la icona ha guanyat tant de pes enfront del text com en la nostra societat digital, on la immediatesa i efectivitat del missatge visual s’ha imposat com a medi preferent per a la transmissió d’informació i d’opinió.

Vivim, certament, un temps de canvi i d’incertesa. La societat s’enfronta a fenòmens com el del Brèxit i el creixement de l’ultra dreta. El predomini en l’autoritat prescriptiva exercit durant dècades pel fotoperiodisme i el cinema documental es veu, a hores d’ara, contestat per l’explosió de les xarxes socials que, a costa de fragilitzar un sector professional ja malmès per la crisi econòmica, estan obrint-se a nous públics i assolint una insospitada capacitat d’influència, mentre es comença a perfilar un horitzó de formes de comunicació on la reflexivitat que comporta la lectura aniria cedint a favor de la immediatesa i el potencial viral d’unes imatges que cada cop esdevindran més influents.

El títol de la jornada és Identitats i alteritats mediterrànies: imatges entrecreuades, i tindrà lloc a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, amb entrada lliure. El programa és el següent:

10h – Salutació, a càrrec de Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed, i del G. Gabriel Soler, director de l’Scriptorium de l’Abadia de Montserrat.

10.15hDiàleg i convivència entre cultures: el llegat del Pare Ubach i la tradició montserratina, pel G. Gabriel Soler.
El fons fotogràfic del Pare Ubach. Un recorregut per l’Orient Mitjà desconegut, per Pau Canyameres, adjunt de direcció de l’Scriptorium.
El fons del Pare Ubach en el context fotogràfic del Proper Orient tardo-otomà i del període dels Mandats, per Joan E. García, arqueòleg.

11.15h – 1a sessió: El relat en la (re) construcció de la identitat.
Introducció i moderador: Carles M. Macian, adjunt Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Construcció i representació d’identitats culturals. Estratègies textuals vs. estratègies visuals, per Ana Bejarano, professora titular a la Secció d’Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona (UB).
Minories, identitat i gènere: una reflexió sobre la nació des de l’altra riba, per Özgür Günes, sociòloga. Sòcia de la Cooperativa Col·lectivaT i professora de la Universitat de Lleida (UdL).
El repte d’un judaisme europeu: el periple de la família Bassat, per Lluís Bassat, president de la Fundació Carmen i Lluís Bassat; Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític i autor del llibre El Retorn dels Bassat.

15h – 2a sessió: El poder de la imatge en la definició de la identitat cultural.
Introducció i moderador: Khalid Ghali, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l’Ajuntament de Barcelona.
Mirades creuades: periple de l’una a l’altra riba de la Mediterrània, per Anna Surinyach, fotoperiodista i editora gràfica de 5.
Comunicar la identitat. Percepció i auto-representació de la joventut immigrant, per Fátima Ahmed, presidenta de l’Associació Intercultural Diàleg de Dones i membre del Grup Interreligiós del Raval.
Noves formes de narrar la diferència. Del cinema a Instagram, per Edu Ponces, fotoperiodista de Ruidophoto.

17h – Conclusions, per Joan E. García.

17.15h – Paraules de cloenda: G. Gabriel Soler, Josep Ferré (director general IEMed).
Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat

93 877 77 75 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

adminMontserrat acull una sessió de reflexió sobre el paper discursiu de les imatges

“Danos la alegría”, lema de este año de las romerías a Montserrat

El lunes 14 de enero se celebró en la Sala de la Fachada del Monasterio de Montserrat el XVIII Encuentro de Responsables de Romerías, al que asistieron cerca de 150 personas. En estos encuentros, que se celebran cada año, se ofrece a las personas que coordinan las romerías a Montserrat todo el material para sus peregrinaciones, así como también los servicios y las actividades paralelas que pueden encontrar en el Santuario.

El lema para este año 2019 es “Danos la alegría”, que ha sido elegido entre los muchos elementos litúrgicos que hacen referencia a este tema en la figura de la Virgen; se ha hecho en forma de propuesta de Vigilia de oración, de Vía Crucis y de la oración de despedida que normalmente hacen los peregrinos.

La conferencia dirigida a las romerías, “como un elemento de reflexión de grupo”, este año tratará sobre “la alegría como valor fundamental de la vida cristiana en la tradición de la Biblia y la vida de la Iglesia”, explicó el P. Joan M. Mayol, rector del Santuario de Santa María de Montserrat. “Un ejemplo a tener presente -dijo el P. Mayol- es el del Obispado de Sant Feliu, que este año trabajan el lema “Continuidad y novedad”, y en todas las romerías de este obispado se tendrá presente como un elemento más de reflexión y de oración”.

En el capítulo de informaciones diversas se dieron a conocer la jornada de puertas abiertas de la Escolanía, que tendrá lugar el domingo 3 de marzo, a las 12.30h, y el voluntariado que se puede hacer en la hospedería -se pueden informar a través del correo-e (hostatgeriademontserrat@gmail.com)-.

En cuanto a las actividades religiosas y culturales que se pueden llevar a cabo en colaboración entre el monasterio y el museo, la novedad de este año es la realización de un itinerario físico por el lugar estuvo donde San Ignacio y un recorrido espiritual de lo que supuso la figura de la Virgen en su peregrinación a Montserrat. Esta actividad lleva por título “Montserrat, en el camino de San Ignacio”.

El P. Joan M. Mayol también informó sobre el estado de la Cofradía de la Virgen de Montserrat, que recientemente la han recomendado todos los obispos de Cataluña a los fieles y a la que ellos mismos ya se han inscrito. Finalmente, el rector del santuario de Montserrat propuso, para los chicos y chicas de entre 14 y 17 años de las parroquias, el Montserrat Joven, un espacio lúdico de reflexión y de oración, que congrega normalmente a más de sesenta jóvenes. Se celebra dos veces al año y siempre trata un tema sorpresa entre las muchas propuestas que ellos mismos han sugerido en otras ediciones. Los dos Montserrat Joven de este año tendrán lugar el fin de semana del 6 y 7 de abril, y el del 9 y 10 de noviembre.

En la reunión también se explicó con detalle las diferentes opciones que el nuevo edificio, totalmente renovado, del Abad Oliba ofrecerá en breve, tanto para familias como para grupos de jóvenes, y que ahora llevará el nombre de Albergue Abad Oliba. Los responsables de romerías que asistieron al encuentro lo visitaron después de la comida.

“Tanto los edificios como las propuestas pastorales y culturales, y la misma presencia de los monjes en las actividades de las romerías, están pensados para que su estancia en Montserrat, bajo la mirada de la Virgen, sea un momento importante de renovación humana y espiritual, a fin de que la fuerza renovadora de la alegría del evangelio sea más fecunda en la vida comunitaria de sus parroquias y en el ambiente social en el que se mueven”, concluyó el P. Joan M. Mayol.

admin“Danos la alegría”, lema de este año de las romerías a Montserrat

Actividades de la Hospedería del Monasterio de Montserrat

La Hospedería del Monasterio de Montserrat ofrece durante el año diferentes actividades, como retiros, cursos de formación, ejercicios espirituales o talleres, dirigidas a jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, sacerdotes, matrimonios o grupos diversos. En los próximos meses está previsto un retiro de Cuaresma, que dirigirá el P. Sergi d’Assís Gelpí, hospedero de Montserrat, con el título: ¿Cómo vivir la propia fragilidad en clave cristiana?, y que tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de marzo.

El 6 de abril, la periodista Miriam Díez Bosch propondrá a jóvenes de 20 a 35 años Vivir el Evangelio desde las redes sociales. Y del 17 al 21 de abril, meditaciones para vivir el Triduo Pascual en silencio, con el P. Sergi d’Assís Gelpí. Antes del verano, curso de formación para docentes de religión, con el lema: Jesús/Cristo. El hombre, la teología y la cultura.

Todas las actividades, el alojamiento y las comidas tendrán lugar en la hospedería del monasterio. Los interesados deben ponerse en contacto con el P. Sergi d’Assís Gelpí a través del correo-e (hostatgeriademontserrat@gmail.com) o del teléfono 93 877 77 65.

adminActividades de la Hospedería del Monasterio de Montserrat

Salida de primavera de los organistas de Iglesia de Montserrat

Del lunes 6 al viernes 10 de mayo de este año está prevista la Salida de Primavera del grupo y de los simpatizantes de los Cursillos de Organistas de Iglesia de Montserrat. Concretamente, visitarán las localidades de Vall d’Uixó, Alcora, Villarreal, Segorbe, Valencia y Peñíscola.

El objetivo de estas salidas es conocer y tocar los órganos de iglesias cercanas a nuestro país. La primera parada será en la Vall d’Uixó, donde podrán tocar el órgano de Berenguer y Díaz, y también visitarán la Cueva de los Órganos; en Alcora conocerán el de Frédéric Desmottes; en Villarreal los de Salanova y Amezua, actualmente este último en restauración; y en la co-catedral de Segorbe encontrarán el órgano construido por Carlos Álvarez. Finalmente la ruta acabará en Valencia y, ya de vuelta, Peñíscola.

La salida se podrá realizar si el grupo tiene un mínimo de 26 personas. El importe total del viaje, en régimen de pensión completa, es de 490 euros, en habitación individual, o de 420 si se trata de habitación doble. El plazo de inscripciones finaliza el 31 de enero. Para formalizarla hay que hacer un ingreso de 200 euros en el número de cuenta de La Caixa 2100 0215 33 02 0003 5848, indicando el nombre de la persona interesada. En caso de no llegar al número de personas requeridas se devolverá íntegramente el dinero ingresado.

Los interesados en recibir información de esta salida del 6 al 10 de mayo pueden llamar a la coordinadora del Cursillo de Organistas de Iglesia de Montserrat: 626924414 (M. Dolors Casanovas) o escribir un correo electrónico:(mariadolorscasanovas@yahoo.es). Más información en www.organistesesglesia.net.

adminSalida de primavera de los organistas de Iglesia de Montserrat

Restaurados el claustro neorrománico y el atrio de la Basílica de Montserrat

Las obras, que han tenido un coste total de 450.000€, han consistido en la supresión de las humedades, restaurar y sustituir vigas de madera, eliminar barreras arquitectónicas y reparar balcones en mal estado

El P. Abad de Montserrat, Josep M. Soler, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, han inaugurado la restauración del claustro neorrománico del Monasterio y la reparación del pavimento del atrio de la Basílica de Santa María, unas obras que han sido posibles gracias a la colaboración de la Diputación de Barcelona.

Concretamente, las obras en el claustro neorrománico han consistido en eliminar las humedades de filtración, sustituir o restaurar las vigas de madera en mal estado y afectadas por termitas y reparar los pavimentos. En cuanto a la restauración del pavimento del atrio, se han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso a la basílica con la creación de una rampa central bajo los porches de la planta baja, y en la sustitución de las piezas de mármol en mal estado o rotas. Además, fuera de las actuaciones subvencionadas por el convenio -que se firmó el 25 de noviembre de 2017-, se ha realizado la limpieza de los esgrafiados de las fachadas, la reparación de los balcones en mal estado y la recogida de las aguas pluviales de la cubierta con la colocación de bajantes de cobre. El coste total de la subvención ha sido de 450.000€. La ejecución de las obras fue adjudicada -en diciembre de 2017- a la empresa Urcotex.

El claustre neorrománico de Josep Puig Cadafalch

El claustro neorrománico del Monasterio es obra del arquitecto Josep Puig Cadafalch, que fue presidente de la Mancomunidad de Cataluña entre los años 1917 y 1924, y de quien, en el 2017, se conmemoraba el 150 aniversario de su nacimiento en Mataró y el centenario de su toma de posesión como presidente de la Mancomunidad.

Este claustro, que fue construido en 1925, se encuentra situado en la parte interior del monasterio y no es visitable. Está formado por dos pisos de arcos de ladrillo sostenidos por columnas de piedra que sirve de comunicación entre diversas dependencias del monasterio. El piso inferior se comunica con el jardín y dispone de una fuente en la parte central. A lo largo de las paredes del claustro se hallan un conjunto de piezas arqueológicas y lapidarias importantes por su valor histórico y artístico, que van del siglo X al XVIII.

La reparación del pavimento del atrio

El atrio de la Basílica de Santa María de Montserrat fue construido en el siglo XVIII por un ingeniero militar. Es de forma cuadrangular y está formado por tres alas que rodean la fachada del templo. Consta de una planta baja porticada con arcos de medio punto que contiene un porche y cuatro plantas con diferentes dependencias del Monasterio de Montserrat. Tiene unas aberturas con balcones que siguen el ritmo de las bóvedas de la planta baja.

adminRestaurados el claustro neorrománico y el atrio de la Basílica de Montserrat

Las Trobades: formación intensiva en el ministerio de la animación del canto en la liturgia

La ponencia de este año la impartirán M. Teresa Gamisans y Pau Prades, con el título: El domingo: anuncio y canto de la Palabra

Las Trobades de Animadores de Canto para la Liturgia de Montserrat, dirigidas a laicos y laicas, religiosos, religiosas y seminaristas, constituyen una ocasión para formarse en el ministerio de la animación del canto en la liturgia, como un servicio a las asambleas dominicales de las parroquias a las que pertenecen y sirven. El ministerio del animador es un servicio, y al mismo tiempo un compromiso, para fortalecer la vida litúrgica en las comunidades parroquiales. El canto litúrgico bien interpretado ayuda a vivir de manera profunda y consciente el gran tesoro de la liturgia, verdadero alimento de fe, eje vertebrador y dinamizador de la vida cristiana de las comunidades de nuestro tiempo y de nuestras diócesis. El P. Gregori Estrada era consciente de la importancia de la formación del animador, y por ello fundó, hace casi 50 años, las Trobades de Montserrat.

Las Trobades de Animadores de Canto para la Liturgia de Montserrat son un espacio para compartir anhelos, preocupaciones y proyectos en cuanto al canto en la liturgia; y también para descubrir métodos y prácticas que favorezcan la participación del pueblo en las celebraciones litúrgicas. Se celebran ininterrumpidamente desde 1970, tienen una duración de una semana y se hacen tres durante el verano.

Las tres Trobades de Animadores de Canto para la Liturgia de este verano son:

Del 22 al 27 de julio,                        dirigida por Montserrat Lluveras

Del 29 de julio al 3 de agosto,        dirigida por Albert Pàmies

Del 12 al 17 de agosto,                    dirigida por Marc Díaz

En cada una de las Trobades hay instructores adjuntos. La ponencia de este año lleva por título El domingo: anuncio y canto de la Palabra, que impartirán M. Teresa Gamisans y Pau Prades.

El programa de las Trobades

En las tres Trobades anuales se trabajan cantos en catalán para la liturgia y dirección musical. Aunque se utiliza mucho material del repertorio montserratino -como el libro “El domingo en Montserrat” – también se trabajarán piezas del Cantoral Litúrgico Básico para ofrecer un repertorio diverso y que, una vez en sus parroquias y comunidades, los animadores puedan utilizar lo que más se adapte a sus necesidades. Con todo, hay que recordar que más que el repertorio concreto, lo que realmente es importante es la manera de trabajarlo, el trabajo de la dirección, el trabajo vocal, el trabajo coral… Se trata de poner unos buenos cimientos, los puntos básicos del canto y la dirección, con el fin de aplicarlos posteriormente a la realidad concreta de cada asamblea. En las Trobades también se imparte una ponencia de tema litúrgico y se facilita la participación en la oración y en la Eucaristía del Santuario. Igualmente hay ratos de ocio que permiten la convivencia y el conocimiento de diferentes realidades de Montserrat. Las Trobades se inician a las 12 del mediodía del lunes y terminan a las 4 de la tarde del sábado. El alojamiento es en la Hospedería del Monasterio de Montserrat.

Las condiciones para la inscripción son: tener 17 años como mínimo -o estar avalado por alguien que se haga responsable-, y ejercer la animación y la dirección del canto en la Liturgia. Es bueno tener conocimientos musicales o al menos prepararse.

Más información e inscripciones a las Trobades: a través del teléfono 93 877 77 66 (Hno. Andreu) o por correo electrónico: trobadescant@abadiamontserrat.net. El plazo de inscripción finaliza el 5 de julio.

La página web www.trobadesanimadorsdecant.cat es un espacio pensado especialmente para los animadores de canto para la liturgia. A través de esta herramienta se puede obtener toda la información referente a las Trobades del verano: fechas, directores, currículos y un formulario para la inscripción online. También informa del XXXVIII Encuentro General, que este año será los días 19 y 20 de octubre en la Parroquia de la Virgen de Nuria de Barcelona.

adminLas Trobades: formación intensiva en el ministerio de la animación del canto en la liturgia

Solemnidad de San Pedro y San Pablo

La liturgia de hoy, hermanos y hermanas, destaca la condición de iniciadores de la fe cristiana que corresponde a san Pedro y san Pablo. Son ellos quienes plantaron la Iglesia y la regaron con su sangre (cf. canto de entrada). Por ello, también la misma liturgia, nos hace pedir a Dios que conceda al pueblo cristiano “seguir siempre las enseñanzas” de estos dos heraldos de la fe (cf. oración colecta).

Hoy, pues, pedimos seguir con constancia las enseñanzas de San Pedro y de San Pablo. Por eso quisiera recordar ahora algunas de las enseñanzas más destacadas que nos vienen de estos dos grandes apóstoles que celebramos hoy, y que nos iniciaron en la fe cristiana. Si procuramos hacerlas vida, nos serán un gran enriquecimiento espiritual.

La enseñanza fundamental de ambos es sobre Jesucristo, centro de la propia existencia. Desde que fueron llamados, cada uno en su momento, descubrieron que el rabino Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquel que con su cruz es el Salvador y el liberador de la humanidad, de judíos y no judíos. Hemos oído el testimonio de Pedro en el evangelio que ha sido proclamado. Con fe firme creían que Jesús era el Señor, el Hijo de Dios, y a la vez un hombre extraordinario que, después de haber dado en la cruz la vida por amor, vive para siempre y es contemporáneo de cada ser humano del mundo. La suya era una fe llena de amor, a pesar de sus debilidades humanas. Ambos estimaron a Jesucristo por encima de todo. Hasta el punto de que, llegado el momento, no dudaron de sufrir agresiones físicas y encarcelamientos, como hemos escuchado en la primera y en la segunda lectura, y finalmente dar cruentamente la vida por el Maestro y Señor amado.

Hay, también, otra enseñanza que nos hace bien destacar. Jesucristo es capaz de transformar a las personas por dentro. Pedro era un hombre rudo, directo, fogoso, capaz de amar mucho pero también capaz de quedar frenado por el miedo, como en el caso de las negaciones de Jesús durante la pasión. Pero se fue transformando en un hombre sereno, tierno, en un pastor según el corazón de Dios, enamorado indefectiblemente de Jesucristo. Pablo también era fogoso, lleno de celo por la Ley de Moisés, intransigente. Pero hizo un proceso que le llevó a ser más humilde, comprensivo de las necesidades de los demás, que lo llevó a dejar surgir la ternura de su corazón tal como se ve en muchos pasajes de sus cartas; la razón es que se sentía exigido y espoleado por el amor que Jesucristo le tenía y al que quería corresponder generosamente. El Evangelio de Jesús, que ambos apóstoles dejaron entrar en su vida, los fue transformando. Y esto también vale para nosotros. Cuando la acogemos con corazón abierto, y a pesar de los propios defectos y pecados, se inicia un proceso de crecimiento en la fe y en el amor y de evangelización del propio corazón guiados por el Espíritu, que hace pasar de la impureza, el libertinaje, las discordias, las enemistades, los celos y las rivalidades a vivir el dominio de uno mismo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, al dulzura, tal como lo escribe san Pablo a los Gálatas (Gal 5, 16-25). Y eso, como dice aún a los Corintios, porque habéis sido santificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios (1Cor 6, 9-11).

Hay, además, una tercera enseñanza que quisiera destacar: el amor de ambos a la Iglesia, el pueblo que Dios ha reunido para liberarlo y para hacerlo santo. Tanto Pedro como Pablo se encontraron con dificultades en el seno de la comunidad eclesial, experimentaron la incomprensión y los defectos de los hermanos. Pero no se escandalizan porque sabían que Jesús había dado la vida para aquellas comunidades y las había hecho su esposa. Sabían que, más allá de las limitaciones y las debilidades, la comunidad era reunida por el Espíritu Santo y trabajaron para que reinara el amor fraterno. Precisamente, para preservar del mal la buena gente de la comunidad, ambos actuaron enérgicamente contra los falsos hermanos, ofreciéndoles la posibilidad de enmienda pero actuando con radicalidad hasta la expulsión, si la enmienda no se daba. Ambos nos enseñan que la Iglesia, a pesar de los pecados y las incoherencias de algunos de sus miembros, es un signo de la humanidad redimida, restaurada de su mal y reunida en la unidad plural del amor.

Y, finalmente, quería referirme a otra enseñanza. Que Jesucristo resucitado acompaña la vida de las personas, la vivencia de las comunidades cristianas que formamos la Iglesia y la historia de la humanidad. Lo hace desde la humildad que parece una ausencia, pero con la fuerza de la Pascua y según su plan de amor y de salvación que a veces nos cuesta entender a primera vista. Pedro y Pablo nos enseñan a confiar, a esperar, a trabajar activamente en la línea de la dinámica del Reino, a no desesperar nunca del amor de Dios.

Hagámonos exactamente nuestras estas enseñanzas fundamentales de San Pedro y de San Pablo. Primero: la fe en Jesucristo, Dios y hombre; una fe que es confianza, que es amor que sabe nutrirse del diálogo personal con Jesucristo en la oración.

Segundo: la capacidad transformadora que tiene la fe en Jesucristo cuando se vive en profundidad y bajo la acción del Espíritu. Esto nos da confianza en nuestro proceso personal de trabajo espiritual y ante la obra que el Señor puede hacer en los demás cuando se le abren con simplicidad de corazón.

Tercero: la Iglesia. Se ve sacudida por una crisis importante, pero el daño que pueden hacer sus miembros no será nunca tan fuerte como el amor que Jesucristo tiene a su pueblo y la obra santificadora que hace en los corazones humildes, en tantos y tantos hombres y mujeres de fe que procuran vivir con simplicidad cada día el Evangelio de las bienaventuranzas. La Iglesia es la reunión de todos los que creemos en Cristo, e inicio de la humanidad restaurada; Pueblo de Dios servido por el ministerio pastoral de los obispos, sucesores de los apóstoles, y unidos al sucesor de Pedro -y en cierto sentido de Pablo- el obispo de Roma, actualmente el Papa Francisco.

Cuarto: Jesús resucitado camina con nosotros por las rutas de la historia. Aparentemente ausente, es realmente presente por darnos luz y coraje para afrontar el presente con lo que contribuimos a mejorar nuestro mundo en bien de las personas.
La certeza de este camino con nosotros nos es mostrada por la presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía.

adminSolemnidad de San Pedro y San Pablo

Prueba Inglés – Restaurados el claustro neorrománico y el atrio de la Basílica de Montserrat

Las obras, que han tenido un coste total de 450.000€, han consistido en la supresión de las humedades, restaurar y sustituir vigas de madera, eliminar barreras arquitectónicas y reparar balcones en mal estado.

El P. Abad de Montserrat, Josep M. Soler, y el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, han inaugurado la restauración del claustro neorrománico del Monasterio y la reparación del pavimento del atrio de la Basílica de Santa María, unas obras que han sido posibles gracias a la colaboración de la Diputación de Barcelona.
Concretamente, las obras en el claustro neorrománico han consistido en eliminar las humedades de filtración, sustituir o restaurar las vigas de madera en mal estado y afectadas por termitas y reparar los pavimentos. En cuanto a la restauración del pavimento del atrio, se han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso a la basílica con la creación de una rampa central bajo los porches de la planta baja, y en la sustitución de las piezas de mármol en mal estado o rotas. Además, fuera de las actuaciones subvencionadas por el convenio -que se firmó el 25 de noviembre de 2017-, se ha realizado la limpieza de los esgrafiados de las fachadas, la reparación de los balcones en mal estado y la recogida de las aguas pluviales de la cubierta con la colocación de bajantes de cobre. El coste total de la subvención ha sido de 450.000€. La ejecución de las obras fue adjudicada -en diciembre de 2017- a la empresa Urcotex.

El claustre neorrománico de Josep Puig Cadafalch
El claustro neorrománico del Monasterio es obra del arquitecto Josep Puig Cadafalch, que fue presidente de la Mancomunidad de Cataluña entre los años 1917 y 1924, y de quien, en el 2017, se conmemoraba el 150 aniversario de su nacimiento en Mataró y el centenario de su toma de posesión como presidente de la Mancomunidad. Este claustro, que fue construido en 1925, se encuentra situado en la parte interior del monasterio y no es visitable. Está formado por dos pisos de arcos de ladrillo sostenidos por columnas de piedra que sirve de comunicación entre diversas dependencias del monasterio. El piso inferior se comunica con el jardín y dispone de una fuente en la parte central. A lo largo de las paredes del claustro se hallan un conjunto de piezas arqueológicas y lapidarias importantes por su valor histórico y artístico, que van del siglo X al XVIII.

La reparación del pavimento del atrio.
El atrio de la Basílica de Santa María de Montserrat fue construido en el siglo XVIII por un ingeniero militar. Es de forma cuadrangular y está formado por tres alas que rodean la fachada del templo. Consta de una planta baja porticada con arcos de medio punto que contiene un porche y cuatro plantas con diferentes dependencias del Monasterio de Montserrat. Tiene unas aberturas con balcones que siguen el ritmo de las bóvedas de la planta baja.

adminPrueba Inglés – Restaurados el claustro neorrománico y el atrio de la Basílica de Montserrat

INGLES Retiro para jóvenes en Montserrat

INGLES INGLES
Bajo el título Vivir el Evangelio desde las redes sociales, la periodista Miriam Díez Bosch presentará una conferencia sobre las tecnologías de la información y la comunicación, descubriendo nuevos recursos para motivar la vida espiritual.

El próximo sábado 6 de abril, de 10 a 18h, el Monasterio de Montserrat invita a chicos y chicas de 20 a 35 años a vivir un día de retiro. El P. Antonio Pou, monje de Montserrat, dirigirá esta jornada, que tiene como objetivo reunir a jóvenes con espíritu de búsqueda, que valoran la dimensión espiritual en sus vidas y quieren profundizar su fe. La conferenciante invitada es la periodista especializada en religión Miriam Díez Bosch. El retiro lleva por título Vivir el Evangelio desde las redes sociales. Después de la actividad de bienvenida, a las 10.15h, a las 11h los participantes podrán optar por asistir a la misa conventual o empezar una reflexión personal a partir de unos textos espirituales. A las 12h tendrá lugar la conferencia sobre las tecnologías de la información y la comunicación, en la que la periodista Miriam Díez descubrirá nuevos recursos para motivar la vida espiritual. Por la tarde se compartirán en grupo las reflexiones generadas por la ponencia y, para terminar, se ofrecerá una oración con cantos de Taizé, para poner ante Dios las reflexiones y los anhelos suscitados en esta jornada. El retiro se acabará a las 18h, para que los participantes que quieran puedan asistir también a la oración de vísperas con los monjes.

Éste retiro tendrá lugar en la hospedería del monasterio de Montserrat y se enmarca dentro de las actividades pastorales que se realizan periódicamente en este espacio. El precio es de 10€, que incluye la comida en el comedor de la hospedería.

Los interesados en participar pueden llamar al 93 87 777 65 y preguntar por el P. Antoni Pou o bien enviar un correo-e a tonipou@yahoo.com

adminINGLES Retiro para jóvenes en Montserrat