La guitarra: un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per a un llenguatge nou al servei del cant dels salms

La Comissió de Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat dóna a conèixer aquestes composicions pel valor que tenen per elles mateixes i per l’ensenyament que ofereixen sobre la manera de compondre música litúrgica, i més concretament per al salm responsorial

Quatre salms responsorials presenta les peces per a guitarra sobre quatre salms responsorials que va crear el P. Gregori Estrada, i els estudis dels PP. Jordi-Agustí Piqué i Ramon Ribera-Mariné.

Montserrat, novembre de 2019. La Comissió de Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat presenta el llibre Quatre salms responsorials, publicat per FICTA, que recull quatre peces per a guitarra sobre quatre salms responsorials de la missa dominical que va compondre el P. Gregori Estrada i Gamissans (1918-2015) per a les Trobades Generals d’Animadors de Cant per a la Litúrgia dels anys 1985, 1986, 1987 i 1994. Aquestes obres van ser creades per ser interpretades per Mercè Saladich Olivé i representen una de les versions més contemporànies de la producció litúrgica del P. Gregori. El pròleg del llibre és el P. Abat Josep M. Soler. També presenta un estudi de cada salm fet des del punt de vista exegètic, litúrgic i espiritual pel P. Ramon Ribera-Mariné; mentre que el P. Jordi-Agustí Piqué exposa un ampli i competent estudi hermenèutic musical sobre aquestes composicions. Després d’aquesta profunda introducció es troba la transcripció per a guitarra dels quatre salms.

El guitarrista David Manzanares Viles ha fet la transcripció musical d’aquests acompanyaments per als salms responsorials. Es tracta d’unes composicions que calia donar a conèixer pel valor que tenen per elles mateixes i per l’ensenyament que ofereixen sobre la manera de compondre música litúrgica, i més concretament per al salm responsorial. La música hi està al servei de la Paraula i ajuda a interioritzar-la, a fer que qui la canta o qui l’escolta sintonitzi interiorment amb el text cantat. Tot i la gran tècnica musical que revelen aquestes composicions, sempre té la primacia la Paraula del salm. La música l’acompanya, ajuda a fer-ne hermenèutica, facilita l’actualització del text bíblic i porta a la pregària comunitària i personal. En el cas concret d’aquests quatre salms, facilita la resposta de l’assemblea i de cadascun dels seus membres a la Paraula proclamada en la primera lectura de la litúrgia dels diumenges corresponents. El P. Gregori Estrada va mostrar així que també la guitarra –com una nova cítara que acompanya la salmòdia- pot ser un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per establir un llenguatge nou al servei del cant dels salms.

Un altre dels elements originals d’aquesta obra és l’estudi d’aquestes composicions que fa el P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat, que permet penetrar en el missatge que el P. Gregori dona amb la seva música per a cada salm. Fa veure tot el treball de composició que va fer el P. Gregori sobre aquests quatre salms, per tal de transmetre el missatge de cadascun d’ells i moure el cantor i l’assemblea a sintonitzar amb la Paraula de Déu que ens proclamen. El P. Jordi-Agustí mostra detalladament tota la tècnica musical que hi ha darrera de cada salm. Amb això permet de conèixer el treball de composició del P. Gregori i ofereix una guia de com cal compondre música per acompanyar els textos bíblics i litúrgics. A més, mostra la clau per entendre el món musical i espiritual tan ric del P. Gregori Estrada.

Hi ha un tercer element ben original, en aquest llibre: la presentació que fa el P. Ramon Ribera-Mariné, monjo de Montserrat, dels quatre salms que el P. Gregori va musicar per a guitarra, i que ajuda a penetrar cristianament en el text sàlmic proclamat. És un estudi breu del text, fet des del punt de vista exegètic, litúrgic i espiritual. Breument exposa què representen els salms en la Bíblia, com s’han d’interpretar des de la perspectiva cristiana, quina és la finalitat del salm responsorial en la missa i situa els quatre salms en relació amb la primera lectura i l’evangeli de cadascun dels quatre diumenges corresponents.

La presentació del llibre Quatre salms responsorials per a cant i guitarra, la producció i coordinació editorial ha anat a càrrec de FICTA, tindrà lloc el proper dimecres 27 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona (carrer del Bon Pastor, 7-9. Barcelona). Comptarà amb la intervenció del P. Abat Josep M. Soler, les interpretacions musicals de la guitarrista Mercè Saladrich, per a qui el P. Gregori va compondre els salms, junt amb els assistents a l’acte que podran cantar aquests salms.

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

Última actualització: 4 February 2020

adminLa guitarra: un instrument ben vàlid per a una música litúrgica de qualitat i per a un llenguatge nou al servei del cant dels salms