Sagrada Familia

Homilia de la Festa de la Sagrada Família (Cicle B), predicada pel P. Emili Solano, monjo de Montserrat.

Homilia de la festa de la Sagrada Família (Cicle C), predicada pel P. Lluís Planas, monjo de Montserrat.

Homilia de la Festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat