Homilia del diumenge XXV

Homilia del diumenge XXV de durant l’any, predicada pel P. Efrem de Montellà, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XXV de durant l’any, predicada pel P. Emili Solano, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XXV de durant l’any, predicada pel P. Efrem de Montellà, monjo de Montserrat.