Homilia del diumenge IV de Pasqua

Homilia del Diumenge IV de Pasqua predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat

Homilia del Diumenge IV de Pasqua predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat

Homilia del Diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge IV de Pasqua, predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat.