Homilia de Reis

Homilia de la Solemnitat l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Solemnitat l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Solemnitat l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la solemnitat de l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat