Homilia de la Vetlla de Santa Maria

Paraules del P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat, amb motiu de la renovació de l’oli de les llanties votives

Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat, predicada per l’Arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives

Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat, predicada per l’Arquebisbe de Tarragona i Primat Joan Planellas

Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat, predicada pel P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat

Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat