La pregària en temps d’incertesa

De vegades passa que, davant determinades situacions de la vida, diem que «no hi ha paraules». El llibre dels Salms ens ofereix paraules per dir en qualsevol moment i en qualsevol situació de la vida.

La pregària en temps d’incertesa
1 — Salm 12

Els salms com a font de pregària. Els salms ens ofereixen paraules per dir en qualsevol situació de la vida. Com a exemple, en una situació de tristesa. Última actualització: 13 febrer 2021

La pregària en temps d’incertesa
2 — Salm 101

El Salteri és un compendi del cor humà. Qualsevol situació que viu una persona pot trobar paraules per expressar-se en aquests salms. Última actualització: 13 febrer 2021

La pregària en temps d’incertesa
3 — Salm 5

Hi ha salms per a totes les hores del dia. Salms per al matí, per al vespre, per abans d’anar a dormir… Un exemple d’un salm matutí, per resar quan ens llevem Última actualització: 13 febrer 2021

La pregària en temps d’incertesa
4 — Salm 4

Hi ha salms molt adequats per abans d’anar a dormir, per agafar el son i prendre el son com un do de Déu. El Salm 4 diu Última actualització: 13 febrer 2021

La pregària en temps d’incertesa
5 — Salm 140

El salms són el fonament de la pregària cristiana. El Salm 140 és especialment adequat pel capvespre, quan la llum del dia va minvant i va donant lloc a les tenebres de la fosca. És el moment d’elevar una pregària a Déu. Última actualització: 13 febrer 2021

La pregària en temps d’incertesa
6 — Salm 40

El llibre del salms fa ús de les diverses situacions que ens podem trobar al llarg de la vida per tal d’ajudar-nos en la pregària. Hi ha un salm que reflecteix la situació d’un malalt que se sent abandonat i traït pel seu millor amic. Si ens centrem en el primer d’aquests sentiments ens trobem

La pregària en temps d’incertesa
7 — Salm 113

El poble d’Israel va viure un esdeveniment de salvació i d’alliberament que va marcar profundament la seva història: la sortida d’Egipte. Déu, a través de Moisès, el líder del poble, els va fer sortir d’Egipte, els conduí pel desert del Sinaí i els va fer entrar a la terra promesa. Aquest gran esdeveniment queda reflectit

Abadia de MontserratLa pregària en temps d’incertesa