Commemoració dels fidels difunts

Homilia de la Commemoració de tots del fidels difunts, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Commemoració de tots del fidels difunts, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Commemoració de tots del fidels difunts, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia de la Commemoració de tots els fidels difunts predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat (2 novembre 2020)