Celebració de la Passió del Senyor

Homilia de la Celebració de la Passió del Senyor, Divendres Sant, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la Celebració de la Passió del Senyor, Divendres Sant, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la Celebració de la Passió del Senyor, Divendres Sant, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del Divendres Sant, de la Celebració de la Passió del Senyor, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat

Homilia de la celebració de la Passió del Senyor, Divendres Sant, predicada pel P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat el 10 d’abril de 2020