Advent 2021

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat.

Homilia solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia del diumenge II d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge I d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Bernat Juliol, prior de Montserrat.