Dades de l’estació meteorològica del Monestir de Montserrat (Maig 2021)

Resum de les dades meteorològiques corresponents al mes de maig del 2021 de l’Estació meteorològica del Monestir de Montserrat.

Estepa blanca

Durant la primera quinzena de maig, la muntanya es va guarnir amb la floració de l’estepa blanca

Última actualització: 7 desembre 2021

Abadia de MontserratDades de l’estació meteorològica del Monestir de Montserrat (Maig 2021)