Scroll Top

Datos de la estación meteorológica del Monasterio de Montserrat (Mayo 2021)

Resumen de los datos meteorológicos del mes de mayo del 2021 de la Estación meteorológica del Monasterio de Montserrat.

Estepa blanca
Durant la primera quinzena de maig, la muntanya es va guarnir amb la floració de l’estepa blanca

Última actualització: 8 diciembre 2021