Scroll Top

Publicació del catàleg del Fons Fotogràfic del P. Ubach, el monjo viatger.

Nom del projecte:

Publicació del catàleg del Fons Fotogràfic del P. Ubach, el monjo viatger.

Àmbit d’activitat:

CULTURA

Descripció del projecte:

El pare Bonaventura Ubach (1879 – 1960) va ser un monjo de l’Abadia de Montserrat que va dedicar la seva vida a l’estudi i difusió de la Bíblia, a la investigació de la història i de la cultura de l’Orient Mitjà, Mesopotàmia, Egipte i Terra Santa des de l’experiència, ja que poder conèixer directament el paisatge físic i humà de la Bíblia li permetia poder interpretar millor els textos sagrats per aprofundir en la seva comprensió. Sota aquesta premissa orientà tant la traducció de la Bíblia al català com el Museu bíblic, fet que ha definit una mirada única i singular vers l’Orient bíblic i el seu llegat patrimonial.

El pare Ubach va realitzar diversos viatges per l’Orient Bíblic, on va adquirir gran diversitat d’objectes que van conformar el Museu Bíblic de Montserrat (inaugurat al 1911), on reunia objectes representatius de la cultura de Mesopotàmia, Egipte, Palestina, Síria i el mon clàssic.

També va iniciar la traducció de la Bíblia al català, i va impulsar un gran projecte editorial, per publicar una Bíblia il·lustrada amb dibuixos i fotografies, amb l’objectiu de fer més accessibles i propers els textos sagrats. El pare Ubach va fer milers de fotografies per il·lustrar aquest projecte al que es va abocar fins al final de la seva vida, però que ha quedat inconclús.

Aquest insòlit fons fotogràfic permet avui conèixer un món, l’Orient Mitjà de començaments del S. XX, que ja no existeix i que encara conserva viu i proper el paisatge bíblic original. Està format bàsicament per nitrats de base plàstica, en concret 5500 negatius en diversos formats, així com 600 plaques de vidre.

Elaborar un catàleg de les fotografies que el P. Ubach va fer durant els seus viatges serviria per compendiar tota la seva tasca gràfica i visual de tants anys.

Pressupost econòmic:

  • Publicació del catàleg del Fons Fotogràfic del P. Ubach (cost del projecte: 9.000€ + IVA).

Origen del finançament:

Pendent de finançament.

Altres projectes i pressupost econòmic:

  1. Publicació d’un catàleg corresponent a les col·leccions de peces de vidre i llànties de l’època preromana, caps i figures de terracota i de la prehistòria d’Egipte (cost del projecte: 6.000€ + IVA).
  2. Restauració de les teles coptes per tenir tota la col·lecció en condicions òptimes (cost segons l’estat de conservació de cada tela).