24 setembre 2022 Dissabte La Mare de Déu de la Mercè (Jr 30, 8-11a)

En aquesta festa llegir el profeta Jeremies quan diu: «Jo et salvaré dels països llunyans, salvaré els teus descendents de la captivitat» ens recorda que la voluntat de Déu és que, els qui creiem, sempre ens vol lliures. ¿Què condiciona la teva llibertat?

Senyor, deslliureu-me de tot allò que m’esclavitza.

Abadia de Montserrat24 setembre 2022 Dissabte La Mare de Déu de la Mercè (Jr 30, 8-11a)

23 setembre 2022 Divendres XXV (Ecle 3, 1-11)

Queda’t amb la primera afirmació que trobem a la lectura del llibre de l’Eclesiastès: «Cada cosa té el seu temps, i tot el que desitgem sota el cel també té el seu moment». Mira ara com vius el teu temps. Si vius estressat, ¿vols dir que tens molt present aquesta afirmació sàvia de l’Eclesiastès?

Senyor, dóna’m seny per saber administrar el temps de vida que m’estàs regalant.

Abadia de Montserrat23 setembre 2022 Divendres XXV (Ecle 3, 1-11)

22 setembre 2022 Dijous XXV (Ecle 1, 2-11)

Sembla que l’autor del llibre de l’Eclesiastès està de tornada de tot, i d’altra banda s’adona que segons com es viu tot es torna buit; ¿potser és que mai no has estat rebregat pel sofriment? Per exemple diu això: «Tots els rius corren cap al mar, però el mar no s’omple mai, i ells no paren de córrer al lloc on han anat sempre»: ¿Quina sensació et fa sentir això?

Senyor, que aprengui a valorar el que m’envolta com ho valores Tu.

Abadia de Montserrat22 setembre 2022 Dijous XXV (Ecle 1, 2-11)

21 setembre 2022 Dimecres Sant Mateu, apòstol i evangelista (Ef 4, 1-7.11-13)

La gran riquesa de l’Església és quan prenem consciència, llegint la carta als cristians d’Efes, que cadascú és necessari en la vocació rebuda «segons la mesura de la generositat del Crist. És ell qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el de ser evangelistes, pastors o mestres.» Tot perquè formem un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l’esperança que neix de la vocació rebuda. ¿Com vius la teva vocació que t’ha d’empènyer a la comunió?

Senyor, gràcies per obrir-me les portes a la comunió amb Tu i amb els germans.

Abadia de Montserrat21 setembre 2022 Dimecres Sant Mateu, apòstol i evangelista (Ef 4, 1-7.11-13)

20 setembre 2022 Dimarts XXV (Pr 21, 1-6.10-13)

Els proverbis que avui escoltarem sembla que estiguin més pensats pels qui tenen responsabilitats sobre d’altres, com els reis; amb tot, moltes de les seves sentències ens poden anar bé escoltar-les i tenir-les en compte; per exemple: «Més que l’ofrena de víctimes, el Senyor prefereix la justícia i la bondat», o el que a continuació ens proposa: «Mirada altiva i cor ambiciós: el pecat és el distintiu de l’injust». Si creus que aquestes sentències són veritat, com ho faràs per interioritzar-les?

Senyor, guia’m pels camins dels manaments.

Abadia de Montserrat20 setembre 2022 Dimarts XXV (Pr 21, 1-6.10-13)

19 setembre 2022 Dilluns XXV (Pr 3, 27-34)

Al llibre dels Proverbis que avui comencem a llegir hi ha aquest consell: «No diguis a ningú: “Torna demà i t’ho donaré”, si avui ja tens el que li pots donar». ¿Què és el que et costa més de donar? ¿Per amor s’ha de donar tot el que tens?

Senyor, que visqui amb la generositat que ens vas ensenyar.

Abadia de Montserrat19 setembre 2022 Dilluns XXV (Pr 3, 27-34)

18 setembre 2022 Diumenge XXV (Am 8, 4-7)

El que diu el profeta Amòs es podria dir el mateix avui amb l’explotació dels països rics envers el pobres; quan denuncia: «Vendrem el gra amb mesures més petites i, per cobrar, pesarem amb la moneda de pesos grans». Què fas per denunciar això?

Senyor, que tingui el coratge per comprometre’m per la causa dels més pobres.

Abadia de Montserrat18 setembre 2022 Diumenge XXV (Am 8, 4-7)

17 setembre 2022 Dissabte XXIV (1Co 15, 35-37.42-49)

¿Com podríem respondre als qui confonen resurrecció amb la reanimació d’un cadàver, o amb els qui ho assimilen amb la reencarnació? Fixa’t com respon Pau: «Ha estat sembrat un cos que es consumia, però ressuscitarà un cos que mai no es consumirà; era feble i miserable, i ressuscitarà fort i gloriós; era un cos del regne animal, i ressuscitarà un cos espiritual».

Senyor, encomano la meva vida al teu Esperit.

Abadia de Montserrat17 setembre 2022 Dissabte XXIV (1Co 15, 35-37.42-49)

16 setembre 2022 Divendres XXIV (1Co 15, 12-20)

Imagina’t que et ve algú i et pregunta: tu que creus en Crist, digues-me què és el més important de la teva fe. Recorda’t el que et diu Pau: «Si no hi ha resurrecció dels morts, tampoc Crist ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, ni la nostra predicació no té cap fonament, ni tampoc la vostra fe».

Senyor, que sempre tingui clar que la meva fe té uns fonaments i exigeix unes actituds.

Abadia de Montserrat16 setembre 2022 Divendres XXIV (1Co 15, 12-20)

15 setembre 2022 Dijous La Mare de Déu dels Dolors (He 5, 7-9)

Maria, com Jesús: «aprengué en els sofriments què és obeir.» I tu, aquesta afirmació, te la podries aplicar?

Senyor, que entengui bé el camí de l’obediència.

Abadia de Montserrat15 setembre 2022 Dijous La Mare de Déu dels Dolors (He 5, 7-9)

14 setembre 2022 Dimecres L’Exaltació de la Santa Creu (Nm 21, 4b-9)

El llibre dels Nombres ens conta que al pas dels desert, el poble malparlava de Déu per la duresa de la vida. Les serps que els picaven eren sinònim de mort; la serp sempre a la Bíblia representarà quelcom abjecte. També és abjecte la creu; però de la mateixa manera que una representació de la serp salvava la vida al qui la mirava, així ens ho diu: «Moisès va fer una serp de coure, la va posar en forma d’estendard, i tothom qui havia estat picat, si mirava la serp de coure, salvava la vida.»; així també qui mira la creu, qui l’accepta, començarà a descobrir el camí de la salvació. Avui podem recordar el cant del Divendres Sant i que, avui, l’Església proposa cantar de nou: Nosaltres hem de gloriar-nos en la creu de Nostre Senyor Jesucrist, pel qual tenim la salvació, la vida i la resurrecció; ell ens ha salvat i ens ha alliberat.

Abadia de Montserrat14 setembre 2022 Dimecres L’Exaltació de la Santa Creu (Nm 21, 4b-9)

13 setembre 2022 Dimarts XXIV (1Co 12, 12-14.27-31a)

Cal tenir aquest principi ben clar: «Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos». Les mentalitats, les cultures i els nivells socials poden ser ben contradictoris, però per al creient el baptisme ens uneix perquè «ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit». ¿Quines són les causes que fan que, a vegades, sigui tan difícil de viure units?

Senyor, que sempre estigui atent al teu Esperit.

Abadia de Montserrat13 setembre 2022 Dimarts XXIV (1Co 12, 12-14.27-31a)

12 setembre 2022 Dilluns XXIV (1Co 11, 17-26.33)

La comunitat de Corint té un problema: estan dividits, per això diu: «els dies que us reuniu, no és en bé vostre, sinó en mal». I explica com s’ha de celebrar l’Eucaristia; és la descripció més antiga que es coneix de la celebració eucarística dels primers cristians. Però fa un petit comentari que cal tenir present: «les inevitables divisions fan veure qui és cristià de debò» ¿Què creus que hauria de fer un cristià de veritat quan hi ha dissensions?

Senyor, que tingui el seny perquè sàpiga mantenir, per damunt de tot, la comunió de l’amor entre tots nosaltres.

Abadia de Montserrat12 setembre 2022 Dilluns XXIV (1Co 11, 17-26.33)

11 setembre 2022 Diumenge XXIV (Ex 32, 7-11,13-14)

El poble d’Israel va caure, copiant els pobles de l’entorn, en la idolatria, per això li diu a Moisès: «Veig que aquest poble és rebel al jou. Deixa’m que s’inflami la meva indignació, i no en deixaré rastre.» Però Moisès va intercedir davant Déu. Ara ens passa el mateix, molta gent cau en idolatries quan posen per endavant moltes actituds que desvien del camí envers Déu. Tu fas com Moisès, o la teva indignació només serveix per acusar?

Senyor, perdona’ns, i que visqui agraint el teu perdó.

Abadia de Montserrat11 setembre 2022 Diumenge XXIV (Ex 32, 7-11,13-14)

10 setembre 2022 Dissabte XXIII (1Co 10, 14-22)

Creure demana que m’obri exclusivament als valors de Déu i desitgi viure amb aquests valors. Si introdueixo a la meva vida altres valors, si faig confiança a d’altres coses, encara que no me n’adoni, en el fons estic dient que la meva fe, la meva creença està a les antípodes de Déu. Això és el que diu avui Pau als corintis: «Vosaltres beveu el calze del Senyor: no podeu beure igualment el calze dels dimonis; vosaltres participeu de la taula de Senyor: no podeu participar igualment de la taula dels dimonis». Repassa la teva vida quotidiana, ¿hi ha coses, actituds que, de fet, estan en contradicció amb els valors de Déu?

Senyor, que cada eucaristia sigui per a mi camí de conversió i camí de comunió.

Abadia de Montserrat10 setembre 2022 Dissabte XXIII (1Co 10, 14-22)

9 setembre 2022 Divendres XXIII (1Co 9, 6-19)

Tu també pots dir amb Pau: «Jo sóc lliure: no era esclau de ningú, però m’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. M’he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui.»?

Digues amb el salmista: Ple de goig, i amb tot el cor, aclamo Déu que m’és vida.

Abadia de Montserrat9 setembre 2022 Divendres XXIII (1Co 9, 6-19)

8 setembre 2022 Dijous El Naixement de la Mare de Déu (Mi 5, 1-4a)

Avui que celebrem el naixement de la Mare de Déu, el text ens porta a centrar-nos en el seu Fill «de tu sortirà el qui ha de regir Israel.» I és que l’Església no ha volgut desvincular Maria, de la seva funció de Mare; però no una mare com una altra, sinó d’Aquell que reconeixem com la manifestació de Déu entre nosaltres. Avui mirem aquesta dona que apareix entre els homes i és portadora del do de Déu; el seu si esdevé l’arca de l’amor de Déu en la seva plenitud. Conscients d’aquest misteri «la resta dels germans tornarà cap al poble d’Israel», no hi haurà dispersió, sinó una crida a la unitat, perquè Maria és signe de la crida, en el si de l’Església, de la unitat de tots els creients.

Gràcies, Senyor, per aquest do tan gran que ens has regalat.

Abadia de Montserrat8 setembre 2022 Dijous El Naixement de la Mare de Déu (Mi 5, 1-4a)

7 setembre 2022 Dimecres XXIII (1Co 7, 25-31)

La lectura d’avui ens pot fer la impressió que Pau és un conservador i a més d’una ingenuïtat impossible, perquè diu, entre altres coses: «Jo crec que en la situació present, el millor és que cadascú es quedi tal com es troba… Des d’ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren com si res els fes plorar, els qui estan contents, com si res els alegrés…» Certament, que si llegim aquest text fora de context ens ho pot semblar, però Pau fa una crida: la prioritat és Jesús ressuscitat, d’aquí que acabi el text d’avui: «Aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.» Quina sensació et produeix que aquest món que vius passa aviat?

Senyor, sigues sempre per a mi el qui dóna sentit a tota la meva vida.

Abadia de Montserrat7 setembre 2022 Dimecres XXIII (1Co 7, 25-31)

6 setembre 2022 Dimarts XXIII (1Co 6, 1-11)

A Pau li dol que quan hi ha conflictes entre dos membres de la comunitat siguin incapaços de dirimir-lo entre ells i es busqui algú de fora, no creient, perquè faci justícia: per això diu als corintis: «Abans d’arribar aquí, ¿per què no deixeu que us perjudiquin i ens desposseeixin?» Has viscut l’experiència d’haver-te barallat, discutit, fins arribar al trencament amb algú perquè et perjudicava? Consideres raonable, sensat, just, el que proposa Pau?

Senyor, si sóc objecte d’injustícies doneu-me la fortalesa de no ser rancorós.

Abadia de Montserrat6 setembre 2022 Dimarts XXIII (1Co 6, 1-11)

5 setembre 2022 Dilluns XXIII (1Co 5, 1-8)

Després de condemnar un que viu incestuosament amb la seva madrastra, Pau aconsella: «No és bo que visqueu tan satisfets de vosaltres! ¿No sabeu que una engruna de llevat fa pujar tota la pasta? Netegeu-vos bé del llevat que éreu abans…» A vegades hi ha coses, actituds, en la nostra vida que, com fa el llevat, poden fer créixer en el bé o en el mal. Quin et sembla que és el teu llevat dolent? I el teu llevat bo?

Senyor, que creixi per al bé.

Abadia de Montserrat5 setembre 2022 Dilluns XXIII (1Co 5, 1-8)

4 setembre 2022 Diumenge XXIII (Sa 9, 13-18)

El llibre de la Saviesa ens proposa aquesta qüestió: «¿Qui hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures el vostre Esperit Sant?» Què consideres més difícil per conèixer la voluntat de Déu. Li ho demanes?

Senyor, alimenta el meu cor de la teva saviesa.

Abadia de Montserrat4 setembre 2022 Diumenge XXIII (Sa 9, 13-18)

3 setembre 2022 Dissabte St. Gregori el Gran (2Co 4, 1-2.5-7)

Avui, en la festa de St. Gregori, les paraules de Pau als corintis ens diuen ben clarament quina és l’actitud que ha de tenir qualsevol que fa un servei a l’Església: «Quan nosaltres prediquem, no ens anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist és el Senyor, i nosaltres, els vostres servidors per amor de Jesús.» Coneixes persones que quan parlen de Déu ells esdevenen el centre d’atenció, més que Jesucrist?

Senyor, que sempre sigui el vostre servidor..

Abadia de Montserrat3 setembre 2022 Dissabte St. Gregori el Gran (2Co 4, 1-2.5-7)

2 setembre 2022 Divendres XXII (1Co 4, 1-5)

«Que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist, administradors d’allò que Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors, l’únic que n’esperem és que siguin fidels.» ¿No creus que a vegades es confon ser fidel amb ser rígid? ¿Què significa ser fidel?

Senyor, m’has donat el talent de la fe, que el sàpiga fer rendir per cent.

Abadia de Montserrat2 setembre 2022 Divendres XXII (1Co 4, 1-5)

1 setembre 2022 Dijous XXII (1Co 3, 18-23)

Què vol dir aquesta frase que avui llegim a la carta dels corintis: «Si entre vosaltres algú es té per savi, segons la saviesa del món present, que es faci ignorant, per poder ser savi de veritat.»? ¿En què consisteix ser savi de veritat?

Senyor, que sempre tingui present que tot és nostre, però que nosaltres som de Crist.

Abadia de Montserrat1 setembre 2022 Dijous XXII (1Co 3, 18-23)

31 d’agost 2022 Dimecres XXII (1Co 3, 1-9)

«Uns diuen: jo sóc de Pau, i d’altres: jo sóc d’Apol·ló… Què són Apol·ló i Pau? Simples servidors de Déu.» Aquest és un dels problemes amb què sovint es troba una comunitat cristiana quan hom es divideix en partidaris d’uns o d’altres, quan, com diu Pau: «Aquí no compta per a res ni el qui planta, ni el qui rega, sinó Déu que us fa créixer.» ¿En el lloc on estic m’he fet persona de tal o de tal altre, és a dir “partidista”?

Senyor, que sàpiga ser sempre home de comunió i no de divisió.

Abadia de Montserrat31 d’agost 2022 Dimecres XXII (1Co 3, 1-9)