Comentaris Bíblics

La lectura que ens proposa l’Església és un elogi a l’acció del profeta Elies. Recordar els fets que ens han…

El text d’avui ens descriu com Elies va ser endut al cel, i com Eliseu hereta el carisma profètic d’Elies….

Avui veiem una acció típica dels profetes. Elies, inspirat per Déu, anuncia a Acab el seu futur per la maldat…

Acab, el rei, desitja ampliar les dependències del seu palau i vol, comprar o permutar, la vinya que té Nabot…

El profeta Ezequiel ens proposa unes imatges que ens suggereixen que Déu, d’allò que és més petit, gairebé insignificant, com…

Avui el relat ens presenta la vocació d’Eliseu. També nosaltres hem estat cridats a viure l’experiència de Déu, cadascú en…

El profeta Elies va tenir una vida impregnada de fets que avui en diríem impactants. La seva obediència a Déu…

Elies després de demostrar que ell era un autèntic profeta i desemmascarar els falsos profetes de Baal, el veiem avui…

El relat del llibre dels Reis ens diu que Acab reuní el poble i els profetes de Baal que eren…

El llibre dels Fets ens relata que Bernabé va ser enviat per la comunitat de Jerusalem a Antioquia. «Tan bon…

El text del llibre dels Reis, que avui l’Església ens proposa de reflexionar, ens presenta Elies que li comunica al…

El text  d’avui ens presenta la situació de l’home després d’haver transgredit el manament de no prendre el fruit de…