19 maig 2022 Dijous V pasqua (Ac 15, 7-21)

Reunits en  assemblea, ens conta el llibre dels Fets que discutien sobre la conveniència d’admetre com a germans els procedents del paganisme. Tant Pere com Jaume, Pau i Bernabé, exposaren els seus parers. Potser el resum d’allò que digueren són aquestes paraules de Pere: «La nostra fe ens diu que els  uns i els altres ens hem de salvar només per la gràcia de Jesús, el Senyor.»

Gràcies Senyor perquè  m’has escollit i així m’has  salvat.

Abadia de Montserrat19 maig 2022 Dijous V pasqua (Ac 15, 7-21)

18 maig 2022 Dimecres V pasqua (Ac 15, 1-6)

«Uns que havien baixat de Judea, ens diu el llibre dels Fets, ensenyaven als germans d’Antioquia que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien salvar-se». Quantes vegades penso, i potser dic, que els altres han de fer com jo, seguint els meus costums, i la meva “tradició”, altrament no són dignes de dir-se cristians. ¿Quantes vegades reduïm la fe a coses formals i exigim que els altres facin com nosaltres?

Senyor, dóna’m lucidesa per saber distingir entre allò que és fonamental en la fe i allò que en són les formes. 

Abadia de Montserrat18 maig 2022 Dimecres V pasqua (Ac 15, 1-6)

17 maig 2022 Dimarts V pasqua (Ac 14, 19-28)

El zel de Pau i Bernabé és extraordinari. El llibre dels Fets ens conta, avui, com ells dos viatjaven d’un lloc a un altre per anunciar la Bona Nova i animar les comunitats; amb tot, no sempre eren ben rebuts. Avui ens diu que a Listra van apedregar Pau «…i el van arrossegar fora de la població, creient que era mort». Al llarg de la història de l’Església molts homes i dones han sofert situacions semblants a la de Pau. Avui encara passa; saps la notícia d’algun d’aquests?

Prega per ells i pels seus botxins. Digues amb Jesús a la creu: «no saben el que fan».

Abadia de Montserrat17 maig 2022 Dimarts V pasqua (Ac 14, 19-28)

16 maig 2022 Dilluns V pasqua (Ac 14, 5-18)

Els Fets ens expliquen com Pau i Bernabé comencen a ser perseguits a Iconi, i han de fugir. A Listra, mentre Pau predica, es fixa en un home invàlid: «… i veient que tenia prou fe per a posar-se bo, li cridà: “Posa’t dret tu mateix”». I quedà guarit. Aquest miracle va confondre els conciutadants que ho veieren, de tal manera, que cregueren que Pau i Bernabé eren déus baixats del cel. Aleshores Pau i Bernabé varen haver d’aclarir aquesta confusió dient que ells actuaven en nom de Déu. La fe va transformar la vida de l’invàlid; a tu, en què t’ha transformat la fe?

Senyor, dóna’m més fe.

Abadia de Montserrat16 maig 2022 Dilluns V pasqua (Ac 14, 5-18)

15 maig 2022 Diumenge V pasqua (Ac 14, 21b-27)

L’acció missionera de Pau i Bernabé és trepidant, només cal llegir els fragment que avui ens proposa l’Església per adonar-nos-en. Subratllem-ne les formes verbals que expliquen millor la seva activitat en una comunitat: confortar, exhortar, recordar, ordenar, pregar, dejunar, encomanar. A la comunitat cristiana que pertanys es fa tot això? Ho fas tu?

Senyor, que la vivència de la meva fe no caigui en el parany de la peresa.

Abadia de Montserrat15 maig 2022 Diumenge V pasqua (Ac 14, 21b-27)

14 maig 2022 Dissabte St. Maties, apòstol (Ac 1, 15-17.20-26)

Pere recorda la trista experiència de Judes, però recordant una cita: «Que un altre ocupi els càrrecs vacants» proposa incorporar al grup dels apòstols «un d’aquests homes que ens acompanyaren durant tot el temps que Jesús, el Senyor, visqué amb nosaltres». De fet, sempre s’ha buscat que els successors dels apòstol fossin testimonis de la seva fe i de la seva relació íntima amb Jesús. ¿Quins criteris creus que a l’Església hauríem de fer servir per escollir els Bisbes, successors dels Apòstols?

Senyor que tots els qui parlen de Tu ho facin des de l’experiència de la seva relació personal amb Tu.

Abadia de Montserrat14 maig 2022 Dissabte St. Maties, apòstol (Ac 1, 15-17.20-26)

13 maig 2022 Divendres IV pasqua (Ac 13, 26-33)

Ahir recordàvem com Pau havia iniciat el seu discurs recordant la història de salvació; i ens aturàrem en el testimoniatge de Joan Baptista. El fragment d’avui continua el seu discurs centrant-se en la vida, mort i resurrecció de Jesús. ¿Si un dia has d’explicar qui és Jesús, quins aspectes de la seva vida posaries en relleu? ¿Són aquests aspectes els que commouen la teva vida?

Senyor, que, a cada moment, tingui clar què és important en la meva experiència de fe, i que sàpiga comunicar-ho.

Abadia de Montserrat13 maig 2022 Divendres IV pasqua (Ac 13, 26-33)

12 maig 2022 Dijous IV pasqua (Ac 13, 13-25)

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols ens diu que Pau i  els seus companys van iniciar un viatge per fer créixer la Bona Nova; en «dissabte entraren a la sinagoga…Acabada la lectura de la Llei  i dels Profetes….els invitaren a parlar». Així ho va fer Pau, amb un discurs que recorda la història de la salvació. Si em toqués fer-ho a mi, què hi diria? De què sóc testimoni?

Senyor, que no ens oblidem mai de l’amor que ens teniu.

Abadia de Montserrat12 maig 2022 Dijous IV pasqua (Ac 13, 13-25)

11 maig 2022 Dimecres IV pasqua (Ac 12, 24 – 13, 5)

Bernabé i Saule tornen a Jerusalem un cop acabada la missió; però l’Esperit Sant, mentre se celebra un acte litúrgic, inspira a la comunitat perquè aquesta els enviï a una nova missió; ens ho diu així: «L’Esperit Sant digué: “Consagreu-me Bernabé i Saule per dedicar-los a l’obra a la qual els crido.”» Sempre és important tenir ben present que no és un mateix qui escull anar a missionar, sinó que és enviat en nom de la comunitat inspirada per l’Esperit de Déu.

Senyor, envieu el vostre Esperit perquè arreu creixi la fe.

Abadia de Montserrat11 maig 2022 Dimecres IV pasqua (Ac 12, 24 – 13, 5)

10 maig 2022 Dimarts IV pasqua (Ac 11, 19-26)

Ja fa uns dies vèiem com la comunitat de Jerusalem, víctima de la persecució, s’havia dispersat; i això va comportar que la Bona Nova s’escampés més. Avui el relat ens explica com aquella dispersió va provocar que la Bona Nova  saltés les fronteres i les cultures. Bernabé i Pau es traslladen a Antioquia per instruir els nous creients.

Series capaç de marxar de casa teva per anar a catequitzar?

Senyor, doneu a la vostra Església moltes vocacions missioneres.

Abadia de Montserrat10 maig 2022 Dimarts IV pasqua (Ac 11, 19-26)

9 maig 2022 Dilluns IV pasqua (Ac 11, 1-18)

El relat d’avui ens diu que Pere descobreix per inspiració del Senyor que el missatge de la Bona Nova és obert a tothom, i això ho explica als qui en quedaven sorpresos  per la seva actitud, fins al punt que, canviant d’actitud deien: «pel que veiem, Déu ha fet també  als pagans la gràcia de poder-se convertir i d’obtenir la vida». Segurament que estàs integrat en un grup, quina actitud tens quan algú et demana d’entrar-hi i té una manera molt diferent de la teva?

Senyor, que amb les meves actituds i opinions no barri el pas a qui vulgui compartir amb mi la seva fe.

Abadia de Montserrat9 maig 2022 Dilluns IV pasqua (Ac 11, 1-18)

8 maig 2022 Diumenge IV pasqua (Ac 13, 14.43-52)

Pau i Bernabé troben dificultats a les sinagogues per poder parlar obertament de la seva fe, per això fan saber als jueus: «ara ens adreçarem als qui no són jueus… Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren, i lloaven la paraula del Senyor». La missió sempre ha estat d’un dels reptes que l’Església ha tingut per fer conèixer l’evangeli de Jesús. ¿Tu et consideres un missioner? Què et fa falta perquè les persones que no pensen com tu, en el teu entorn, puguin conèixer el do alliberador de la teva fe?

Senyor, que els enviats a les missions sempre tinguin l’escalf i l’ajuda dels qui formem l’Església.

Abadia de Montserrat8 maig 2022 Diumenge IV pasqua (Ac 13, 14.43-52)

7 maig 2022 Dissabte III pasqua (Ac 9, 31-42)

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.» ¿Avui l’Església viu així? Però potser seria millor preguntar-nos directament a nosaltres mateixos perquè formem part de l’Església. ¿Vivim en pau? ¿Creixem, construint-nos interiorment? ¿Som conscients de la presència de Déu? ¿Escoltem la veu de l’Esperit?

Senyor, que visquem amb l’esperit de les primeres comunitats cristianes.

Abadia de Montserrat7 maig 2022 Dissabte III pasqua (Ac 9, 31-42)

6 maig 2022 Divendres III pasqua (Ac 9, 1-20)

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols ens conta la conversió de Pau. Ananies és enviat pel Senyor per tal d’imposar les mans i així Pau quedar ple de l’Esperit Sant. Per convèncer Ananies el Senyor li digué: «Aquest home és el meu instrument preferit per fer conèixer el meu nom als pagans, als reis i al poble d’Israel. Jo li faré comprendre tot el que ha de sofrir pel fet de d’anunciar el meu nom». Quan el Senyor toca el cor de l’home pot arribar a trasbalsar la humanitat, com  li va passar a Pau.

¿Et deixaries tocar el cor, com Déu va fer-ho amb Pau, malgrat els problemes que et pugui comportar? Demana-li-ho!

Abadia de Montserrat6 maig 2022 Divendres III pasqua (Ac 9, 1-20)

5 maig 2022 Dijous III pasqua (Ac 8, 26-40)

Avui el text ens relata com el diaca Felip fa una catequesi a un home que està en recerca; un etíop busca el sentit de la vida a la Bíblia, i ens diu que la catequesi comença per on l’home li costa de comprendre. I continua la narració: «Aleshores Felip, començant per aquest punt de l’Escriptura, li va anunciar la Bona Nova de Jesús.» Vet aquí que, en poques paraules, ens ha dit en què consisteix el començament de la missió: es parteix per respondre a les preguntes que hom es fa, i des d’aquest punt, s’anuncia la Bona Nova.

Senyor, que sàpiga escoltar les veritables necessitats de l’home d’avui, i sigui capaç de transmetre el que ets per a mi.

Abadia de Montserrat5 maig 2022 Dijous III pasqua (Ac 8, 26-40)

4 maig 2022 Dimecres III pasqua (Ac 8, 1b-8)

El relat dels Fets dels Apòstols avui ens diu: « Aquell dia començà una persecució violenta, i tots, fora dels apòstols, es dispersaren…». però aquesta dispersió, ens fa veure el relat, va ajudar a escampar la Paraula, i molts de la província de Samaria (recordeu que els evangelis ens diuen que no es feien amb els de Jerusalem) van creure. Vet aquí un fet dolent (la persecució) que ajuda a un fet bo (que arreu, fins els enemics, coneguin la Bona Nova). Ho has constatat alguna vegada això en la teva vida?

Senyor, que en els moments de foscor sàpiga veure la llum i viure amb esperança.

Abadia de Montserrat4 maig 2022 Dimecres III pasqua (Ac 8, 1b-8)

3 maig 2022 Dimarts St. Felip i St. Jaume, apòstols (1Co 15, 1-8)

Pau als cristians de Corint els diu: «Us recordo la Bona Nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu». Acollir sempre demana un gest actiu per part de l’acollidor. A mi també m’ha estat anunciada la Bona Nova. ¿Què haig de canviar en la meva vida perquè l’acolliment sigui realment efectiu?

Senyor, que sigui dòcil i humil de cor.

Abadia de Montserrat3 maig 2022 Dimarts St. Felip i St. Jaume, apòstols (1Co 15, 1-8)

2 maig 2022 Dilluns III pasqua (Ac 6, 8-15)

A Esteve no poden vèncer-lo amb arguments de la fe, per això utilitzen l’engany: «…subornaren uns homes que diguessin que l’havien sentit blasfemar», de tal manera que tothom es posà en contra d’Esteve. A la fi del text d’avui ens diu: «Tots els del Sanedrí van veure la cara d’Esteve resplendent com un àngel? Coneixes persones que s’entusiasmen i t’entusiasmen quan parlen de Déu?

Senyor, feu-me veure la claror de la teva mirada.

Abadia de Montserrat2 maig 2022 Dilluns III pasqua (Ac 6, 8-15)

1 maig 2022 Diumenge III pasqua (Actes 5,27b-32.40b-41)

Hi ha un nucli d’idees fonamental, que no desapareix mai, quan els apòstols han de fer la seva professió de fe, cada vegada que prediquen o són interrogats per un tribunal; avui el tenim especialment resumit: «El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo al patíbul». ¿Quin seria per a tu el nucli fonamental de la fe? Però, el que diries, penses que tothom t’ho entendria?

Senyor, que el teu Esperit il·lumini la meva intel·ligència, perquè sigui sempre la teva força la que faci obrir els enteniments.

Abadia de Montserrat1 maig 2022 Diumenge III pasqua (Actes 5,27b-32.40b-41)

30 d’abril 2022 Dissabte II de Pasqua (Ac 6, 1-7)

Davant la queixa de la comunitat de procedència grega que creien que les seves viudes no eren degudament ateses, els apòstols busquen solucions que porten a l’ordenació de set diaques, per tal que es responsabilitzin de les coses pràctiques. Així, ens diu el relat d’avui: «Nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula». Als successors dels apòstols, els bisbes i capellans, els demanes el mateix, o d’altres coses, a més a més?

Senyor, que tots sapiguem trobar el nostre servei en el si de l’Església, i que ho sapiguem fer humilment i amb goig.

Abadia de Montserrat30 d’abril 2022 Dissabte II de Pasqua (Ac 6, 1-7)

29 d’abril 2022 Divendres II de Pasqua (Ac 5, 34-42)

L’argument de Gamaliel al Sanedrí aconsellant d’anar en compte perquè, si l’acció dels apòstols era obra d’homes ja es dissoldria per ella mateixa, però que podria ser obra de Déu, convenç els membres del tribunal; malgrat això, els feren assotar,  els prohibiren de parlar en nom de Jesús i els deixaren anar; i el text afegeix: «Els apòstols es retiraren…, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús». Avui, si algú et maltractés pel fet de ser cristià, n’estaries content? ¿Per què n’estaven contents els apòstols?

Senyor, que l’esperit de les benaurances estigui sempre viu en mi.

Abadia de Montserrat29 d’abril 2022 Divendres II de Pasqua (Ac 5, 34-42)

28 d’abril 2022 Dijous II de Pasqua (Ac 5, 27-33)

El gran sacerdot retreu als apòstols de no fer cas d’allò que els havien manat; la resposta dels apòstols a aquesta desobediència és ben clara: «Obeir Déu és primer que obeir els homes».

Senyor, que sempre tingui la valentia de posar-ho en pràctica.

Abadia de Montserrat28 d’abril 2022 Dijous II de Pasqua (Ac 5, 27-33)

27 d’abril 2022 Dimecres Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya (Ac 1, 12-14)

Després de l’Ascensió, el llibre dels Fets ens diu que: «Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents d’ells». ¿Ets conscient que el millor de la pregària és viure-la amb el mateix esperit que els apòstols i Maria, és a dir, tots i unànimement?

Maria, Mare, recordeu-m’ho sempre, quan jo pregui: que sigui amb tu i amb tots.

Abadia de Montserrat27 d’abril 2022 Dimecres Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya (Ac 1, 12-14)

26 d’abril 2022 Dimarts II de Pasqua (Ac 4, 32-37)

El començament del text d’avui és un resum de com actuaven els primers cristians: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú». ¿Creus que avui els creients vivim d’aquesta manera? A què és degut?

Senyor, impregneu l’Església de l’esperit dels primers cristians.

Abadia de Montserrat26 d’abril 2022 Dimarts II de Pasqua (Ac 4, 32-37)

25 d’abril 2022 Dilluns Festa traslladada de St. Jordi, patró secundari de Catalunya (Ap 12, 10-12a )

La lectura de l’Apocalipsi ens diu que en la lluita contra la força del mal: «l’acusador dels nostres germans», ha estat vençut «per la sang de l’Anyell i pel testimoniatge» del… martiri dels germans,  «ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort».

Senyor, que en el nostre país hi hagi homes i dones capaços de jugar-se la vida per causa de la seva fe; i si sóc jo l’escollit, doneu-me el coratge de ser fidel fins al final.

Abadia de Montserrat25 d’abril 2022 Dilluns Festa traslladada de St. Jordi, patró secundari de Catalunya (Ap 12, 10-12a )