Solemnitat de l’Ascensió

Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, predicada per Mns. David Abadias, bisbe auxiliar de Barcelona

Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat