Quaresma 2023

Homilia del Diumenge de Rams i de Passió, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge V de Quaresma, predicada pel P. Josep M Soler, Abat Emèrit de Montserrat

Homilia de la festa del Trànsit de Sant Benet, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge IV de Quaresma, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge III de Quaresma, predicada pel P. Efrem de Montellà, monjo de Montserrat

Homilia de la Missa Exequial del P. Martí M. Roig, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge II de Quaresma, predicada pel P. Carles-Xavier Noriega, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge I de Quaresma, predicada pel P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat

Homilia del Dimecres de Cendra, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat