P. Joan Recasens

Homilia de la festa del Baptisme del Senyor, predicada pel P. Joan M Recasens, monjo de Montserrat

Homilia del Diumenge II de Pasqua predicada pel P. Joan Recasens, sotsprior de Montserrat (19 abril 2020)