Nunci de la Santa Seu

Homilia del diumenge XXIII de durant l’any, predicada per Mns. Bernardito Auza, nunci de la Santa Seu a Espanya i Andorra