Nadal 2020/21

Homilia de la festa del Baptisme del Senyor, predicada pel P. Joan M Recasens, monjo de Montserrat

Homilia de la solemnitat de l’Epifania del Senyor, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat

Homilia del diumenge II de Nadal, predicada pel P. Carles-Xavier Noriega, monjo de Montserrat

Homilia de la Festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat

Homilia de la Missa del dia de Nadal predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat

Homilia de la Missa de la nit de Nadal predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat