Missa exequial G. Pere Damià Coral

Homilia de la Missa Exequial del G. Pere Damià Coral, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat