Homlia del diumenge XVI de durant l’any

Homilia del diumenge XVI de durant l’any, predicada pel P. Emili Solano, monjo de Montserrat.