Homilia del diumenge XXIX de durant l’any

Homilia del diumenge XXIX de durant l’any, predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XXIX de durant l’any, predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XXIX de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, Monjo de Montserrat.