Homilia del Diumenge XXIII

Homilia del diumenge XXIII de durant l’any, predicada pel P. Lluís Planas, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XXIII de durant l’any, predicada pel P. Bernat Juliol, monjo de Montserrat.