Homilia del diumenge XVIII de durant l’any

Homilia del diumenge XVIII de durant l’any, predicada pel P. Ignasi Fossas, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XVIII de durant l’any, predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat.