Homilia del diumenge XIII de durant l’any

Homilia del diumenge XIII de durant l’any, predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge XIII de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.