Homilia del diumenge IV

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle C), predicada pel P. Ignasi M. Fossas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de durant l’any, predicada pel P. Damià M Roure, monjo de Montserrat