Homilia del diumenge IV de durant l’any

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat.