Homilia del diumenge IV d’Advent

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle B), predicada pel P. Lluís Planas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.