Homilia del diumenge III

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III de durant l’any, predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat