Homilia del diumenge II de Quaresma

Homilia del diumenge II de Quaresma, predicada pel P. Carles-Xavier Noriega, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge II de Quaresma, predicada pel P. Carles-Xavier Noriega, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge II de Quaresma, predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat

Homilia del diumenge II de Quaresma, predicada pel P. Lluís Planas, monjo de Montserrat