Homilia del dilluns XXIV

Homilia del dilluns XXIV de durant l’any, memòria de sant Joan Crisòstom, predicada per Mns. Javier Vilanova, Bisbe auxiliar de Barcelona.