Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor

Homilia de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, predicada per Mns. David Abadias, bisbe auxiliar de Barcelona