G. Jordi Puigdevall

Homilia i ritu de d’ordenació diaconal del G. Jordi Puigdevall. Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, presidida per Mns. Sergi Gordo, bisbe auxiliar del Barcelona

Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat. Institució en els ministeris de Lector i d’Acòlit del G. Jordi Puigdevall