30 novembre 2020 – Dilluns. Sant Andreu, apòstol

Romans 10:9-18

L’argument de la carta als romans és ben simple: «Si no creuen, ¿com podrien invocar-lo? I si no n’han sentit parlar, com podrien creure-hi? I si ningú no els predica, com podrien sentir-ne parlar? I si no els envia, qui els predicarà?»

A nosaltres, a mi, ¿qui m’ha anunciat, qui me n’ha parlat, qui m’ha assenyalat les portes de la fe? Aquest ha estat el meu apòstol. Però, ¿som conscients que som apòstols d’algú? De qui?

Senyor, com els apòstols, que la meva t’anunciï.

Abadia de Montserrat30 novembre 2020 – Dilluns. Sant Andreu, apòstol

13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana

2 Joan 4-9

¿Si haguéssim de respondre què vol dir estimar, contestaríem com ens diu, avui, la segona carta de Joan: «estimar vol dir complir els manaments de Déu»?

Senyor, que sempre segueixi la teva llei.

Abadia de Montserrat13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana